Level 3 Level 5
Level 4

At the pub


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bar
baras
beer
alus
cheers!
į sveikatą
chef
vyriausiasis virėjas
close
uždaryti
cook
virėjas
different
kitoks, skirtingas
difficult
sunkus, keblus
each time
kiekvieną kartą
get
gauti; pasiimti
I'd like
norėčiau
just a minute
minutėlę
leave
išeiti
like that
šitokiu būdu; kaip kad
mean
reikšti
mobile
mobilus
nearly
beveik
12 o'clock
12 valanda
pay
mokėti, sumokėti
pinta
pinta
pub
alinė, baras, smuklė
real
tikras
some
keletas, šiek tiek
there is
yra
waiter
padavėjas
what about you
o kaip tu
when
kada; kai, jeigu
word
žodis
tennis
tenisas
basketball
krepšinis
computer
kompiuteris
team
komanda
airbag
oro pagalvė
fish
žuvis
garden
sodas
secretary
sekretorė
swim
plaukti