Level 7 Level 9
Level 8

Do you like sports?


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accident
nelaimingas atsitikimas
afternoon
popietė
although
nors
anyway
šiaip ar taip, bet kuriuo atveju
as well
taip pat
at the moment
šiuo metu
back
atgal
best
geriausias
club
klubas, sąjunga
dangerous
pavojingas
dinner
vakarienė, pietūs
don't you
argi ne
even
net, netgi
far
toli
good at
gerai (ką nors daryti)
homework
namų darbai
hurt
sužeisti
lots of
daug, daugybė
maths
matematika
myself
aš (pats)
name
vardas
park
parkas
play
žaisti; groti
prefer
teikti pirmenybę
question
klausimas
sightseeing tour
apžvalginė ekskursija
suppose
manyti, spėti
think
galvoti
together
drauge, kartu
true
tiesa; tikras, teisingas
walk
pasivaikščiojimas
yourself
sau, pats, save; tave