Level 9 Level 11
Level 10

Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
десять
Mười
Вчера – сегодня – завтра
Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai
Вчера была суббота.
Hôm qua là thứ bảy.
Вчера я был / была в кино.
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim.
Фильм был интересный.
Bộ phim hay.
Сегодня воскресенье.
Hôm nay là chủ nhật.
Сегодня я не работаю.
Hôm nay tôi không làm việc.
Я останусь дома.
Tôi ở nhà.
Завтра понедельник.
Ngày mai là thứ hai.
Завтра я снова работаю.
Ngày mai tôi làm việc lại.
Я работаю в офисе.
Tôi làm ở trong văn phòng.
Кто это?
Đây là ai?
Это Пётр.
Đây là Peter.
Пётр студент.
Peter là sinh viên.
Кто это?
Đây là ai?
Это Марта.
Đây là Martha.
Марта секретарь.
Martha là thư ký.
Пётр и Марта друзья.
Peter và Martha là bạn bè.
Пётр друг Марты.
Peter là bạn của Martha.
Марта подруга Петра.
Martha là bạn của Peter.