Level 1 Level 3
Level 2

Gia đình


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
два
Hai
Семья
Gia đình
Дедушка
Người ông
Бабушка
Người bà
Он и она
ông và bà
Отец
Người cha
Мать
Người mẹ
Он и она
Cha và mẹ
Сын
Người con trai
Дочь
Người con gái
Он и она
Con trai và con gái
Брат
Người em / anh trai
Сестра
Người em / chị gái
Он и она
Anh và chị / anh và em / chị và em
Дядя
Người cậu / chú / bác
Тётя
Người dì / cô / bác
Он и она
Chú và cô
Мы - семья.
Chúng tôi là một gia đình.
Семья не маленькая.
Gia đình không phải nhỏ.
Семья большая.
Gia đình lớn.