Level 3 Level 5
Level 4

Ở trường học


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
четыре
Bốn
В школе
Ở trường học
Где мы?
Chúng ta ở đâu?
Мы в школе.
Chúng ta ở trường học.
У нас уроки.
Chúng ta có giờ học.
Это ученики.
Đây là các học sinh.
Это учительница.
Đây là cô giáo.
Это класс.
Đây là lớp học.
Чем мы занимаемся?
Chúng ta làm gì?
Мы учимся.
Chúng ta học.
Мы учим язык.
Chúng ta học một ngôn ngữ.
Я учу английский.
Tôi học tiếng Anh.
Ты учишь испанский.
Bạn học tiếng Tây Ban Nha.
Он учит немецкий.
Anh ấy học tiếng Đức.
Мы учим французский.
Chúng tôi học tiếng Pháp.
Вы учите итальянский.
Các bạn học tiếng Ý .
Они учат русский.
Họ học tiếng Nga.
Учить языки интересно.
Học ngôn ngữ rất là thú vị.
Мы хотим понимать людей.
Chúng tôi muốn hiểu những người khác.
Мы хотим говорить с людьми.
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác.