Level 4 Level 6
Level 5

Hoofdstuk 9: Wat heb je vanavond gedaan?


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
afgelopen zaterdag
siste lørdag
het concert
konserten
Lieve Marianne
Kjære Marianne
terugmailen
å sende e-post tilbake
uit bed halen
å få ut av sengen
ik mis je
jeg savner deg
een verrassing
en overraskelse
een volkszanger
en folkesanger
hij is overleden
han er død
een herdenking
en markering
een liedje
en sang
de bioscoop
kinoen
het feestje
festen
uit eten gaan
å spise ute
gezellig
hyggelig
lekker
deilig
geweldig
fantastisk
saai
kjedelig
stom
dum
slecht
dårlig
Wat heb jij vanavond gedaan?
Hva har du gjort i kveld?