Level 84 Level 86
Level 85

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dua të blej
хочу купить
pres të vijë vajza sot nga pushimet
жду, что приедет дочь сегодня с отдыха
unë nuk mund të shkoj atje
я не могу идти туда
ne nuk duhet të shkojmë atje
нам не нужно идти туда
po vazhdojmë të këndojmë
продолжаем петь
është mirë të pushosh
хорошо бы тебе отдохнуть
është e rëndësishme të mësoni
вам важно учиться
është e nevojshme të flasësh shqip
тебе необходимо говорить по-албански
është më mirë të mos shkojmë në teatër sot
лучше нам не идти в театр сегодня
është e vështirë të mos thuash asgjë
(тебе) трудно ничего не говорить