Level 93 Level 95
Level 94

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mbi krevatin djathtas
на кровати справа
në dhomën numër 121
в комнате 121
në agjencinë në Elbasan
в агенстве в Эльбасане
mund të diskutojmë për çmimin
можем обсудить цену
nuk shkoj pa Irenën
не иду без Ирены
me babanë
с отцом
me vëllanë
с братом
flas për mësuesin
говорю об (этом) учителе
flas për mësuesit
говорю об (этих) учителях
po shikoj këtë apartament
я смотрю эту квартиру
po shikoj këtë rrugë
смотрю на эту улицу