Level 9 Level 11
Level 10

LESSON 10


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distinct
farklı
dominant
baskın
dormant
uykuda
drab
öldürme
dramatic
dramatik
elaborate
özenle, titizlikle ve inceden inceye ayrıntılarıyla yapılan veya yapılmış
exceptional
istisna
hazardous
tehlikeli
minuscule
minik
prime
birincil
rudimentary
henüz gelişmemiş, başlangıç dönemlerinde
sensitive
duyarlı
superficial
yüzeysel, üstünkörü
terrifying
dehşet verici
vigorous
güçlü kuvvetli, canlı başlı, istekli ve şevkli