Level 2 Level 4
Level 3

LESSON 3


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alter
değiştirmek, değişmek
analyze
çözümlemek, analiz etmek
ancient
eski,eskiden kalma
annoying
can sıkıcı, rahatsız/taciz edici.
anticipate
tahmin etmek, öngörmek
conform
uymak, uyumlu olmak
detect
izini bulmak ve ortaya çıkarmak
enrich
zenginleştirmek, zengin etmek
intensify
yoğunlaştırmak
intolerable
çekilmez, dayanılmaz, tahammül edilmez
observe
gözetlemek, gözlemek,incelemek, dikkatle bakmak
ongoing
aralıksız, kesintisiz, sürekli
propose
önermek, teklif etmek, evlenme teklif etmek
restore
yeniden sağlamak, temin/tesis etmek.
vital
yaşamsal önemde