Level 9 Level 11
Level 10

دفاع


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
و این هر دو را خداوند آفریده است، تا وجود انسان، در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود
جاذبه‌ی خاک به ماندن می‌خواند و آن عهد باطنی، به رفتن. عقل به ماندن می‌خواند و عشق به رفتن
کسی را می‌شناسی که بهتر از شهدای ما [بر این] خاک عبادت کرده باشد؟
دو کوهه! آیا جز اصحاب عاشورایی سید الشهدا
یادهایت را در خود تجربه کن
دو کوهه! بوسه‌های تو بر قدم‌هایی می‌نشسته‌است که استوارتر از عزم آنان را زمین به یاد ندارد
دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات صخیف را نیز از این منجلاب بیرون بکش
ای شهید، ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته‌ای
آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید
ای شقایق‌های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد
می‌دانید! زنده‌ترین روزهای زندگی یک «مرد» آن روزهایی است که در مبارزه می‌گذراند و زندگی در تقابل با مرگ است که خودش را نشان می‌دهد
و خب، دیگر چیزی برای گفتن نمانده است، جز آنکه ما خسته نشده‌ایم و اگر باز جنگی پیش بیاید که پای انقلاب اسلامی در میان باشد، ما حاضریم