Level 2 Level 4
Level 3

مدرنیته


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
شبیه خریدن یک صندلی برای پیاده‌روی است
عضویت در یک گروه از شبکه‌های اجتماعی با موضوع افزایش عملکرد
به این نتیجه رسیدم که این قدرت را دارم که هر آنچه می‌خواهم، به مردم بقبولانم
وقتی فهمیدم، مردم آنچه را اینترنت می‌گوید، بیشتر از خود واقعیت باور دارند
اما اسیر تکنولوژی شدیم
می‌خواستیم چیزی بسازیم که کارمان را راه بیندازد
برای گوگل، شبکه‌ای از وب‌سایت‌هاست که انسان‌ها بین آن‌ها جابجا می‌شوند
البته تصویری که گوگل از شبکه‌های اجتماعی دارد، با تصویری که ما از تحلیل شبکه‌های اجتمای داریم، کمی تفاوت دارد. برای ما، شبکه‌های اجتماعی عموماً شبکه‌ای از انسان‌ها هستند که اطلاعات بین آن‌ها جابجا می‌شود
اما امروز، آن راهکار، به جای تلاش برای حل‌کردن مسئله، برای حفظ خود و حتی گاهی حفظ مسئله، تلاش می‌کند
دنیای امروز، گرفتار راهکارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک، علمی، تکنولوژیک زیادی است که در پاسخ به یک نیاز یا یک بحران یا یک دغدغه به وجود آمده‌اند
بلکه توجه قطعه-قطعه (غیرپیوسته) به چیزهای مختلف داریم
ما در دوران کمیابی توجه زندگی می‌کنیم. توجه طولانی به یک فرد یا چیز نداریم
باید زمان اختصاصی برای بی‌توجهی، پریشان‌فکری و حواس‌پرتی بذاره
هر کسی که می‌خواد توجه بیشتر و بهتری داشته باشه
و انسان با اتوماسیون زندگی، پسرفت می‌کند
صنعت با اتوماسیون فرایندها پیشرفت
با شتاب، نه تنها صحنه‌ها و منظره‌ها را ــ بلکه حتی این حس را که به کجا می‌روید و چرا ــ از دست می‌دهید
از شتاب خویش بکاهید و از زندگی کام بجویید
تکنولوژی ابزاری برای افزایش تعداد تصمیم‌های اشتباه و ضعیف‌ترکردن تحلیل‌هاست
برای انسان‌هایی که تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند و تحلیل‌های ضعیف دارند