Level 32 Level 34
Level 33

Czasowniki – część druga


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
рухатися
ruszać się
срілкватися
przebywać w towarzystwie
чути
słyszeć, słuchać, czuć, odczuwać
почути
usłyszeć
відчувати
odczuwać, czuć
митися
myć się
залишати
zostawiać, pozostawić, opuścić
повторювати
powtarzać
записати
zapisać
як справи?
jak się masz?
розуміти
rozumieć
продиктувати
podyktować