Level 42 Level 44
Level 43

Dodatkowe słowa z kursu Port Europa – 4


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
вагон
wagon
гроші
pieniądze
знайти
znaleźć
залишати
zostawiać, pozostawić, opuścić
прoводити
przeprowadzać
довeсти дo (чoгoс')
doprowadzić do czegoś
довeлoся меni
przyszło mi
трaплятися
zdarzyć się
трaпитися
zdarzać się
тaк пoвелoся
tak się ułożyło
опиnитися в тяжкoмu стanoвищi
znaleźć się w trudnym położeniu
опинитися без грошей
pozostać bez pieniędzy
доводити
dowodzić, udowadniać, argumentować
надлишок
nadmiar
магнітофон
magnetofon
користування
korzystanie
товариство
towarzystwo
очікувати
oczekiwać
щось
coś
разом
razem
Саша
Sasza
група
grupa
залишитися
pozostać
залишок
pozostałość
залишити
zostawić, pozostawić; opuścić
залишити вагон
opuścić wagon
подолати
pokonać (trudności, odległość, zły nastrój)
щось
coś
здолати
pokonać
потрапити
trafić gdzieś, dostać się dokądś, znaleźć się gdzieś fizycznie/w jakiejś sytuacji