Level 9 Level 11
Level 10

Unite 5.3


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
classer
indelen
le classement
de indeling
la bonne nouvelle
het goede nieuws
la mauvaise nouvelle
het slechte nieuws
un incendie
een brand
sauvage
wreed, barbaars
la forêt
het bos, het woud
en danger
in gevaar
en ligne
online
exiger
eisen
sera
zal zijn
s'inquiéter de
zich zorgen maken over
le chiffre
het cijfer
la note
het cijfer
auprès de
bij
près de
(dicht)bij
chez
bij (iemand) thuis/in het bedrijf
propre
eigen
propre
schoon
prendre pour
aanzien voor
franchement
eerlijk gezegd
brûler
(ver)branden
couper
omhakken, snijden
entier, entière
heel, totaal
grave
erg, ernstig
il paraît que
het schijnt dat
un atelier
een werkplaats
je n'en reviens pas
daar ben ik stomverbaasd over
le rappeur
de rapper
le sorcier
de tovenaar
la sorcière
de heks
ça me branche, cela me plaît, j'aime ça
ik hou ervan/daarvan (x3)
curieux, curieuse
vreemd, gek
tôt
vroeg