Level 11 Level 13
Level 12

Unité 6


119 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
L’avenir nous le dira
De toekomst zal het ons zeggen
l'avenir
de toekomst
le futur
de toekomende tijd
il faut (x2)
je moet, men moet
supposer
veronderstellen
ça dépend
dat hangt er van af
dans ... ans
over ... jaar
un conseil
een advies
l'environment
het milieu
imaginer
verbeelden
la cause
de oorzaak
le souhait
de wens
le doute
de twijfel
Comment imaginez-vous la vie sur Terre dans trente ans?
Hoe stellen jullie je het leven voor op Aarde over dertig jaar?
l'opinion
de mening
la goutte
de druppel
le robinet
de kraan
directement
rechtstreeks
le billet
het papiergeld
la pièce
het muntgeld
un carburant
een brandstof
un ours
een beer
le chinois
het Chinees
la version originale
de originele versie
rare
schaars
le traitement
de behandeling
cultiver
verbouwen
Soignons notre planète !
Laten we goed voor onze planeet zorgen!
voici
hier is/ hier zijn
la Terre
de Aarde
disparaître
verdwijnen
l'embouteillage
de file
continuer
doorgaan
le déchet
het afval
détruire
vernietigen
recycler
hergebruiken
les plus urgents
de belangrijkste
les plus graves
de ernstigste
économiser
besparen
gaspiller
verspillen
épuiser
uitputten
diminuer
verminderen
survivre
overleven
Animaux en danger
Dieren in gevaar
l'espèce
de soort
l'oiseau
de vogel
la surface
het oppervlak
la crise
de nood
apparaître
verschijnen
être responsable de
verantwoordelijk zijn voor
l'éléphant
de olifant
l'hippopotame
het nijlpaard
l'aigle
de arend
le panda
de panda
la salamandre
de salamander
le gorille
de gorilla
la Méditerranée
de Middellandse Zee
la survie
het overleven
mettre en place
opstellen
l'ours
de beer
préciser
verduidelijken
Voici un ami très spécial
Dit is een heel speciale vriend
affectueux
lief
dévorer
verslinden
la salade
de kropsla
la carotte
de wortel
la caresse
de aai
bizarre
vreemd
l'animal domestique
het huisdier
bien choisir un animal de compagnie
het juiste gezelschapsdier kiezen
se renseigner
informeren
la caractéristique
de eigenschap
la façon
de manier
soigner
verzorgen
à proximité
in de buurt
le poisson
de vis
la tortue
de schildpad
il vaut mieux
het is beter
allergique
allergisch
le prix total
de totale prijs
le vaccin
de inenting
passer du temps ensemble
samen tijd doorbrengen
tu veux connaître ton avenir
wil je je toekomst weten?
la conviction
de overtuiging
la campagne
het platteland
avoir des enfants
kinderen krijgen
la majorité
de meerderheid
à cet âge
op die leeftijd
les études
de studie
exprimer
uitdrukken
(ne)aucune idée
geen idee
prochain
volgend
la certitude
de zekerheid
j'aimerais
ik zou graag + ww
je voudrais
ik wil graag +ww
j'espère
ik hoop te + ww
j'espère que
ik hoop dat
un jour
ooit, op een dag
dans
over
dans une semaine
over een week
je pense que ...
ik denk dat ...
je crois que
ik geloof dat
je suppose que
ik veronderstel dat
j'imagine que
ik stel me voor dat
peut-être
misschien
la décision
de beslissing
le conseil de famille
het familieberaad
le cuisiner
de kok
l'accident de moto
het motorongeluk
le fauteuil roulant
de rolstoel
motiver
motiveren
changer d'avis
van mening veranderen
abandonner son idée
zijn plan loslaten
employer
gebruiken
donne-moi un conseil
Geef me een advies
économiser
besparen
s'amuser
zich vermaken
deviner
raden
progresser
vooruitgaan