Level 7 Level 9
Level 8

Unité 5.1


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vas-y
ga je gang
raconter (sur)
vertellen (over)
d'abord
eerst
ensuite
daarna, vervolgens
après
daarna, na ...
enfin
uiteindelijk
depuis
sindsdien, sinds ...
un récit oral
een mondeling verhaal
un récit écrit
een geschreven verhaal
tout à coup
plotseling, opeens
arriver
aankomen, gebeuren
Max arrive
Max komt aan
Max est arrivé
Max is aangekomen
il est arrivé une aventure à Max
er is Max een avontuur overkomen
il lui est arrivé un accident
er is hem een ongeluk overkomen
une aventure
een avontuur
mystérieux, mystérieuse
mysterieus
se rappeler
zich herinneren
à l’aide de
met behulp van
une bande dessinée (BD)
een stripverhaal
immédiat
onmiddelijk
le tigre
de tijger
le gardien
de bewaker
la police
de politie
le policier
de politieagent
le zoo
de dierentuin
permettre
toestaan, mogelijk maken
éviter
vermijden
un rendez-vous
een afspraak
à plus tard, à+
tot later (x2)
se retrouver
elkaar treffen, elkaar ontmoeten
la grille
het hek
la glace
het ijs(je)
avoir (très) chaud
het (heel) warm hebben
il y avait beaucoup de monde
er waren veel mensen
se promener
wandelen, lopen
au bord de
langs, aan de oever van
le lac
het meer
courir
rennen
j'ai couru
ik heb gerend
bousculer
opzij duwen
le/la pauvre
de zielepoot
ne ... rien
niets
ne …. plus rien
niets meer
essayer de
proberen te
être couché(e)
liggen
se passer
gebeuren
qu'est-ce qui se passe?
wat gebeurt er?
qu'est-ce qui s'est passé?
wat is er gebeurd?
prendre des photos
foto's nemen
poser des questions
vragen stellen
plein de questions, beaucoup de questions
veel vragen (x2)
attraper
vangen
à ce moment-la
op dat moment
en ce moment
op dit moment, nu
fuir
vluchten
j'ai fui
ik ben gevlucht
vers la sortie
naar de uitgang, in de richting van de uitgang
l'instant
het moment, het ogenblik
le bras
de arm
traverser
lopen door, rijden door