Level 9 Level 11
Level 10

10th batch chapter 4 cont. and lesson 16 (18)


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
én sem megyek sehova
I am not going anywhere either
megyünk együtt moziba?
shall we go to the cinema together?
kár
pity
talán majd legközelebb
maybe next time
megvan
I’ve found it
borult az ég
the sky is cloudy (or felho”s)
Itt van megtaláltam
here it is I found it
személyi asszisztens
PA
a húgom gyerekei két évesek
my sister’s children are two years old
az apai / anyai nagyapám
my grandfateher on my father / mother’s side
biztonságos/abb
safe/r
alatt
during (and under)
adni / kapni
give / receive
Eva Corával / Paullal megy moziba
Eva is going to the cinema with Cora / with Paul
Eva és Cora együtt megy színházba
Eve and Cora are going to the theatre together
velem veled Önnel vele velünk veletek Önnökkel velük
with me you etc.
senkivel
with no-one
egyedül megyek
I go alone
fenntartani
to maintain
még mindig
still
jogosítvány
driving licence (j...)
vezetői engedély
driving licence (v...)
nincs szükség autóra?
Do you have no need for a car?
bérelni
to hire
berelünk autót ha kell
we hire a car if needed (can also say ha szükséges)
kész van / nincs kész a
it is ready / not ready...
még dolgozunk rajta
we are still working on it
nehéz volt
it was difficult
én befejeztem a kutatást
I finished my research
szervezés
organising of
az utazással kapcsolatos szervezést
organisation of travel
megszerveztem az utazást
I organised the trip
utánanézni
to look into something
meddig maradnak Magyarországon
how long are you staying in Hungary (formal)
eleje
the beginning of
a történet elején
at (on) the beginning of the story
a végén
at the end
egy különbség
a difference
nem egyértelmű
unclear
hogy lehetséges?
how is it possible?
lehet
possibly (may)
és később megszerezte a brit állampolgárságot
and later took british citizenship
házasság évforduló
wedding anniversary
rendkivüli
exceptional
Milyen alkalomból lesz buli / Laci születésnapja alkalomból.
what kind of occasion is the party for? / The occasion is Laci’s party
Kik jönnek a buliba?
who will go to the party?
óvodai társak
preschool peers
vigyázni
to care i.e. watch over
vigyázok a gyerekekre
I look after the children
nem jön gyakran
she/he doesn’t come often
minden második héten
every second week
Mikor indul / érkezik a vonat
what time does the train leave / arrive
szórakozni
to have fun
Biciklivel megyek munkába
I go to work by bike
zuhanyozni
to take a shower