Level 10 Level 12
Level 11

11th batch Lesson 17 (19)


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
az apa este hazatér
the father returns in the evening
a fivérek a kádban fürdenek
the brothers bathe in the tub
ezért
therefore
a család nagy része
the greater part of the family
a környéken
in the area
megismerkedik valakivel
to get to know somebody
pékség
bakery
ritkán
rarely
Tamás közepes családja van
Tamás has a middle sized family
az idén
this year
honnan származik Tamás
where does Tamás originate from?
mivel foglalkozik
what do you do for a living?
hány gyereke van Tamásnak
how many children does Tamás have?
evőeszköz
piece of cutlery
kés
knife
villa
fork
kanál
spoon
tányér
plate
pohár
glass
terítő
tablecloth
alátét
place mat
műanyag
plastic
megfürdetjük a lanyokat
we bathe the girls (definite)
felöltözni
to clothe (somebody)
megfesülök
I comb my hair if listing things I do in morning
Susan elviszi Christ az óvodába
Susan takes Chris to the nursery
rendet rakunk
we tidy up
lefekszem
I go to bed
néha korán indulok
sometimes I start early (early in adverbial form)
milyen messze van a pályaudvar? Két kilometerre van
how far is it to the train station? It is two kilometres away
az őn otthonától
from your home?
egy óra harminc percig tart az út
the jourey lasts one hour and thirty minutes
ellopni
to steal
lelakatolni
to lock something
megőrző
storage (eg for a bike)
üzemanyag
fuel
környezetbarát
environmentally friendly
nem Erdélyben születtem
I was not born in Transylvania (‘erday’ pronounce)
nős vagyok
I am married
hogy hívják / Karl Smithnek hívnák
what do they call you (must be definite) Karl Smith they call me (must be indefinite)
kommunikációs stratégiáiról készítek
I prepare strategic plans
Victoria korabeli
of the victorian era
meséljen a munkájáról
tell me about your work (subjunctive present indefinite formal
kívül
outside (adverb)
tölteni
to fill
seretek olvasni
I like to read
A hét törzs a területén telepedtek
the seven tribes settled in the area
ebben az évben
in this year
aki
who
ő a magyar állam alapítója volt
he was the founder of the Hungarian state
a 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitört
the 1848-49 revolution and war broke out
egyik meghatározó eseménye
one of the key events
aláírták a Trianoni békeszerződést
the Trianon peace treaty was signed
aminek eredmény
with the result
elveszíteni
to lose
az 1956-os forradalom
the 1956 revolution
történelmi események Magyarországon
historical events in Hungary
mi történt 895-ben
what happened in 895 (történni to happen)
Magyarország nyerte szabadságok Ausztriából
Hungary won freedoms from Austria
legtöbbször
most times
kilenckor
at nine (NB no óra used)
kezdődik a munkaidőm
my work(ing hours) start
legidősebb
eldest
vigyázok a gyerekekre
I look after the kids
késő térek haza
I come home late
mert úgy olcsóbb
because it is cheaper
találkozunk a barátainkkal
we meet with friends
gyönyörű a vidéki táj
the beautiful countryside
gyönyörködőm a vidéki tájban
I delight in the beautiful countryside
kis vidéki városban lakom
I live in a small rural town
könnyebb
easier
hír
news
továbbá
in addition
termék
product
tekintettel
regarding
meséljen a munkájáról
tell me about your work