Level 3 Level 5
Level 4

Fourth batch, after key qs


290 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a szintén 1998
also in 1998
2015ban költözöttem/ünk London-ba
In 2015 we moved to London
szülei/m
your/my parents
melyik városban?
in which town?
sok
many
a világon
in the world
most helsinkiben vagyok
now I am in helsinki
És Bostoni is vagy
and are you also a Bostoner? (informal)
és Bostoni is?
and are you also a Bostoner? (formal)
Hány testvéred van?
How many siblings do you have?
Mennyi vizet iszol egy nap?
How much water do you drink every day?
Hány óra van? mennyi az idő?
Two ways to ask the time: How many hours? How much is the time?
Hányszor
How many times?
ötször
Five times
egyszer
one time
sokszor
a lot of times
kevesszer
a few times
sokat dolgozom
I work a lot
szókincs
vocabulary (lit. word treasure)
tíz perccel múlt tíz óra
Ten minutes past ten o'clock (the consonant changing suffix 'with' ie val is used after mins)
öt perc múlva hét óra
Five minutes to seven
éjfél
midnight
délutan három órakor
at three in the afternoon
negyed tíz
9:15 (one quarter has passed until 10)
fél tíz
9:30 (half an hour has passed until 10)
háromnegyed tíz
9:45 (three quarters of an hour has passed until 10)
három perccel múlt negyed tízenegy
10:18 using hybrid quarter/half/45 min format
öt perc múlva negyed kilenc
8:40 using using hybrid quarter/half/45 min format
kötni
tie/bind/knit
akkor
then
még csak
still only
már
it is now
sok munka van
I have a lot of work
Három hónápja
three months ago (possessive 3rd person suffix for ago)
Három hónáppal ezelött
three months before now (three months with this before)
Év
year
negyed hét múlt két perccel (két perccel múlt negyed hét)
17 minutes past 6 (using quarter past form)
Amikor Bukarestben délelőtt tíz óra van akkor Bécsben még csak kilenc óra van
If [check] it is ten o’clock am in Budapest then it is still only 9 in Vienna
fél kilenc lesz öt perc múlva
7:25 using fél and lesz
ma mikor keltfel?
what time did you get up today? (felkelni = to rise up)
a baba nem alut
the baby didn't sleep
most alszik a baba?
is the baby sleeping now?
milyen volt a buli?
how was the party?
jó volt a buli
the party was good
hajó
ship
nem csak nekünk volt
it wasn't just for us
milyen érzés?
how do you feel?
mi a lacíme?
what is your home address?
a lacímem
my home address is
családiház
family house (detached)
kertesház
garden house (detached)
ikerház
semi detached house (lit. twin house)
lakás
flat
kis kertünk van
we have a small garden
akarni
to want
tudni kell magyarul
you need to know hungarian
a feleségem családja is Londonban él
my wife's family also lives in London
túl közel
too close
mérföld
mile
szálloda
hotel
elsó, második, harmadik
first, second, third
harmadszor, negyedszer, ötödször
the third, fourth, fifth time (i.e. lose the ik)
tavasz, nyár, ősz, tél
spring, summer, autumn, winter
napsütés / napos / nap
sunshine / sunny / sun
borult ég
cloudy sky
felhős ég / felhő
very cloudy sky / cloud
eső / esős
rain / rainy
hőmérséklet
the temperature
vihar
storm
szél / szeles
wind / windy
hóesés / hó / havas
snowfall / snow / snowy
havas eső
sleet
fagy
freeze
ködös / köd
foggy / fog
hűvös
cool
langyos
lukewarm
enyhe
mild
Péter jól érzi magát
Peter feels good
Éva pogácsát süt
éva bakes a cake
Süt a nap
The sun shines
Milyen nap van ma? Hétfő
What day is it today? Monday
Esik az eső
It is raining
az étel
the food
Tizedik hó
the tenth month
Délen meleg van
It's warm in the south
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
Monday through Sunday
Melyik hónapban született Ön?
In which month where you born? (formal)
Melyik hónapokban meleg az idő az Ön országában?
in which months is the weather warm in your country?
Melyik hónapot / hónapokat nem szereti?
Which month / months do you not like? [presumably accusative and accusative plural for month/s]
Melyik évben született Ön
In which year were you born?
Melyik évben vagyunk most
which year are we in now?
Melyik évben volt az utolsó Olimpia?
In which year was the last Olympics?
Hányadika van ma?
What is the date today?
Hányadika volt tegnapelőtt?
What date was the day before yesterday?
Hányadika lesz holnapután?
What date is it the day after tomorrow?
Hányadika lesz egy hét múlva?
What will the date be one week from now?
Hányadika volt múlt kedden?
What date was it last Tuesday?
Hányadika lesz szombaton?
what date will it be on Saturday?
holnap június huszonkettedike lesz
tomorrow it will be june the twenty third
évszak
season
tejet szeretek inni
I like to drink milk
tud főzni?
do you know how to cook (formal)
de ezelőtt
but before this
olvasni
to read
könyv
book
naponta, hetente, havonta, évente
daily, weekly, monthly, yearly
legalább
at least
mikor megy budapestre
when you go to budapest
cipőkeszitő
shoe maker
keresni
to search for (and earn)
sok szó
many words
fáradt vagyok
I am tired
elnevezni
to name
melyek a tavaszni hónapok?
which are the spring months? (ek not ik ending on which because plural)
Mi a véleménye?
what is your opinion?
kora
early
tavasszal, nyáron, ősszel, télen
in spring etc. (with spring, on summer, with autumn, on winter)
féltestvér, edestestvér
half sibling, full sibling
idősebb
elder
a testvérem neve Therese
my sister's name is Therese
az edesapám John-nak hívják
my father is called John (active)
engem john-nek hívnak
they call me John
anyós, após
mother in law, father in law
sógor, sógornő
brother in law
nekem
me
és a lánytestvéremnek
and my sister (has her birthday in October)
ismételni / elismételné
to repeat / could you repeat that?
kinek van születésnapja ősszel
who has a birthday in autumn?
most ősz van
now it is autumn
a kedvenc évsakom a tavasz
my favourite season is spring
lett
position (past of lenne ie 'became 3rd etc.)
kinek van születésnapja ősszel
who (pl) has their birthday in the autumn?
1981. január haramadikán születtem
I was born on January 3rd 1981, in answer to mikor születtet? (drop the án if just stating a date). (plus én ending where edik)
negyedik hó
the fourth month (i.e. April)
születési idő
date of birth (can also be ideje more formal, about your birth time)
az az autó kék
that blue car
ez én vagyok
this is me
ez az újságíró nem én vagyok
this journalist is not me
Renata anyósa kedves
Renata's mother in law is nice
ez az anyós kedves
this mother in law is nice
egy hét múlvaq
one week from now
érkezni
to arrive
központja
centre of
közel
near to
karácsonyi
Christmas
piac
market
gyönyörű
beautiful (alternative to szép)
azután
afterwards
látogat
to visit
találkozni
to meet
menni
to go
korcsolyázni
to skate
Műjégpálya
ice rink
élvezni
enjoy
véletlenül
coincidentally
vonat
train
míg
whilst
a vonat előtt a miénk
the train before ours
utazás
trip
adjon leírást magáról / feleségéről / legjobb barátjáról / lányáról
give a description of yourself / your wife / your best friend / your daughter (formal)
főleg
especially
következő
next
edesapa
father
edesanya
mother
boldogok vagyunk
we are happy
az edesanyam a szobaban van
my mother is in the room
férfi / férfiak
man / men
a férfiak helyesek
the men are handsome
az edesanyja / edesanyad nyugdíjas?
Is your mother formal / informal a pensioner
jegy
ticket
fal
wall
számítogép
computer
számológép
calculator
nem vagyok a konyhában
I am not in the kitchen
nem a konyhában vagyok hanem
I am not in the kitchen instead
vannak / nincsenek gyerekeim
I have / do not have children
macska
cat
szép házunk van
we have a beautiful house
van testvéred?
Do you have a sibling?
Nincs barátnőm
I don’t have a girlfriend
Van sok pénzed?
Do you have a lot of money?
Van nagy kertjúk?
do they have a big garden?
Mennibe kerül ez a szék / mennibe kerülnek ezek a székek
how much is this chair / how much are these chairs?
Ez a szék 500 forintba kerül / Ezek a székek 500 forintba kerülnek
this seat is 500 forints / these seats are 500 forints
Azok / ezek
those / these
járni / menni
to go&alsoattend / to go
2015ben Londonba költöztünk
we moved to London in 2015
2009-ben kötöttünk házasságot
We got married in 2009 (bound our marriage)
2015-óta élünk Londonban
We have lived in London since 2015 [check tense of live]
az óta
since then
megint
again
vannak kérdések?
are there (any) questions?
régóta
since a long time ago e.g. tanulok magyarul
1999-óta dolgozom mint tanár
I have worked as a teacher since 1999
vállalkozó
self employed
szabadúszó
freelance
saját cégem van
I have my own company
hány órakor kel fel?
At what time do you get up (rise up) (formal or would be kelsz)
mitől függ
it depends on (mi)
attól függ
it depends on (at)
a gyerekektől függ
it depends on the children
ma hét órakor keltem fel
today I got up at seven (rise up)
8 órakor ebédelek
I dine at 8
11 órakor megyek aludni
I go to sleep at 11
étel
food
a kedvenc ételem
my favourite food (is) [check if van should go at the end]
nincs kedvenc angol ételem
I don't have a favourite UK food
az nem a kedvenc ételem
that is not my favourite food
az én kedvenc ételem
that is MY favourite food
satöbbi
etc.
ön hol van? / hol van Anna?
where are you (formal) / where is Anna?
Sam még dolgozik? / Sam már nem dolgozik
Is Sam still working / Sam is not still working
már nincs
no longer
azok a nincsenek messze vannak
they are not far away (far away not pluralised though all other such descriptive words are)
A gyerekek az udvaron vannak
the kids are in the yard
Hol van a pohár?
where are the glasses?
Anyukám jól van
My mum is fine
Milyen az új munkahelyed?
How is your new job?
könyvtár
library
A szendvics nagyon finom
The sandwich is very tasty
A nadrágom kék
My trousers are blue
Mi az ön foglalkozása?
What is your job? (formal, using ön)
Milyen nemzetiségű Sven?
What nationality is Sven?
igazgató
director
Vilma az áruházban van? / Nem, Vilma nincs az áruházban
Is Vilma in the department store? / No, Vilma is not in the department store
barátságosak
friendly
Itt vannak a barátaid? / nem, nincsenek itt a barátaim
Are your friends here? / No, my friends are not here
ők is észtek
they are also estonians
az én testvéreim is egyetemisták
my siblings are also students
Az ikrek 20 évesek?
Are the twins 20 years old?
Ezek oroszlánok
these lions
Frissek a tojások
These eggs are fresh
A rokonaim még Magyaroszágon vannak?
My relatives are still in Hungary
színház
theatre
televízió
TV
táská
handbag
híd
bridge
repülőgép
plane
állomás
station
postá
post office
külföld
abroad
fogorvos
dentist
két évig / hetig éltünk Londonban
I lived in London for 2 years / weeks
heti
weekly
meddig
for how long
vállalkozó
entrepreneur
terület
area (i.e. field)
foglalkozni
to deal with
Foglalkozom kommunikációs tanácsadással
I deal with communications consultancy
mindig / soha
always / never
a családóm is 12 órakor ebédel
my family also eats at 12
Együtt ebédelünk
we eat together
délben
at (in) noon
A gyerekek alszanak 11 órakor?
do your children sleep at 11?
Igen már alszanak
yes by then they are sleeping
alapfokú diploma
BA
mesterfokú diploma
MA
szeretem tanulni nyelveket
I love to learn languages
az első világ háború előtt költözött Ausztriába
he moved to Austria before the first world war
felnőni / felnőtt
to grow up / an adult
Magyarországon nőtt fel
he grew up in Hungary
azután
after
a Nagy Britanniaba költözött az édesanyjával
he moved to Great Britain with his mother
maradni
to stay
Ő Ausztriában maradt
He stayed in Austria
elválni
to get divorced
elvált
a divorced person
a lényeg (az)
the essence of it (is)
egyedüli gyerek
an only child
ő újra férjhez ment
did she go to a new husband?
hagyományosan Magyar
traditionally Hungarian
nagyon gyakran
very often
édes / sós
sweet / savoury (after salt - só)
sok kőnyvet olvastam / sokat
I read a lot of books / one word answer alternative ‘lots’
az orosz zeneszerző
russian composer
a hangulatomtól függ
it depends on my mood
egy hónappal ezelőtt voltünk Budapesten
one month ago we were in Budapest
nem régen
not long ago
Milyen volt Budapesten?
what was it like in Budapest?
Sütött a nap?
Did the sun shine
a pincérek kedvesek voltak és udvariasak
the waiters were nice and polite
nincs időm hobbira
I don’t have time for (lit. on) hobbies
nincs időm többre
I don’t have time for more
kivel játszik?
who do you play with?
szomszéd
neighbour
nem szeret teniszezni / nem szereti a teniszt
she doesn’t like to play tennis / she doesn’t like tennis
úszni / úszik
to swim / she swims
egészséges
healthy
barát barátom barátaim
friend my friend my friends (pl. possessive rule
viszont kívánom!
same to you