Level 5 Level 7
Level 6

Sixth batch from ch 3


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Remekül vagyok
I’m doing great
Jól vagyok / nem vagyok (túl/olyan) jól
I’m well / I’m not (too/so) well
Megvagyok
I’m fine
én sem vagyok jól
neither am I well
nyomtató
printer
bögre
mug
mobiltelefon
mobile
papírzsebkendő
paper tissues
kulcs
key
szemüveg / szemüveges
glasses / spectacled
naptár
calendar
igazolvány
ID card
gyógyszer
medicine
könnyű
light/easy
nehéz
heavy/difficult
drága / olcsó
expensive / inexpensive
kényelmes / kényelmetlen
comfortable / uncomfortable
elég csúnya
pretty ugly
érdekes a könyv? / nem nagyon unalmas
Is the book interesting / No it is very boring
világos / sötét
light / dark
Mindig van a táskámban
always in my bag there is...
Milyen a feleséged?
what’s your wife like
Ez a te asztalod? / Ez az Ön asztala?
Is this your table? informal / formal
ez a tíed? / ez az öné?
is this yours? informal / formal
ez az én telefonom / az enyém
this is my phone / that’s mine
az (ott) John bögréje
that is John’s mug
ez (itt) Lisa telefonja
this is Lisa’s phone
Nóra irodájában van / nincs lámpa
In Noras office there is / isn’t a lamp
gyakran
often
talán
perhaps
valami
something / anything same word
van az irodádban nyomtató?
Is there a printer in your office? (informal)
és az Öneben?
and in yours? (formal)
az enyémben nincs / van
in mine there isn’t / is (can also say ott nincs / ott van)
nem működik az internet / rossz az internet
the internet doesn’t work / the internet is bad
azzonal / máris
immediately / now
Persze! / természetesen
of course! / naturally
tud segíteni?
can you help? [lit do you know to help – formal]
segítség
help
azzonal ott vagyok
I’m right there
Tetszik ez a lámpa? Tetszik mert egyszerű
do you like this lamp? I like it because it is simple
különleges
special
vicces
funny
nem igazán
not really
nem nagyon
not very much
az a baj hogy elég kényelmetlen
the trouble is that it is pretty uncomfortable
Ez sem tetszik
I don’t like this either
idős
elderly (better than öreg)
molett
large for a lady
főnök
boss
milyen az új munkahelyed?
how is your new workplace?
örülök
I am glad
van egy-két külföldi kolléga
there are one or two foreign colleagues
az az alacsony férfi olasz
that short man is Italian
gyakorolni
to practice
biztosan
certainly
ki az a magas nő
who is that tall woman?
olyan / ilyen
so (e.g. is she always so nice)
hölgy
lady
tökéletes
perfect
szkenner nincs
there is no scanner (list style
nem minden tökéletes
not everything is perfect
mindennap
every day
mindennap együtt kávézunk
every day we have coffee together
nagyon örülök hogy minden rendben van
I am pleased that everything is ok
mindenki
everyone
senki nem beszél magyarul
nobody speaks Hungarian
később még írok
I will write later
idegen szavak
foreign words
nem vagyok az
I am not that (in answer to mérnök vagy?)
nincs jól
He isn't well in answer to jól van?
A nagymama ablakában van virág? – Igen. Ott van virág
Are there flowers [singular?] in the grandmother's window? Yes there are flowers [singular?] there
fiók
drawer
néhany
some
hány auto van a képen? A kepén negy auto van
how many cars in the picture? There are four cars in the picture
mond/mondani
say (3rd person)/to say (infinitive)
segít/segíteni
help (3rd person)/to help (infinitive)
küld/küldeni
send (3rd person)/to send (infinitive)
biciklinzni
to cycle
énekelni
to sing
beszélgetni
to talk
mind a kettő
both