Level 6 Level 8
Level 7

Lesson 12 and 13


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kék nadrágot viselek
I am wearing blue trousers
nem viselek polót
I am not wearing a t-shirt
kesztyű
gloves
ha hideg van sapkat/kalapot viselek
when it is cold I wear a cap/hat
nyáron az emberek polót/rövidnadrágot/sandalt viselnek
in summer people wear tshirts/shorts/sandals
igen az
yes that’s what he is
szerep
role (in a sentence or to have an acting part too)
kötelező / választható
obligatory / optional
ablak
window
hasznalni
to use
hiba / hibás / helyes
mistake / mistaken / correct
más
other
tárgy
a thing
kiegészíteni
to complete (ie fill out)
lehetséges
possible
ekezet
accent on a letter
forditás
translation
disznó sertés
pig x2
a családommal
with my family
a családomtól / rokonoktól
from my family / relatives
két lányunk van
we have two children (singular as usual)
beszélek az újságírókkal
I speak with journalists
külföldi törtenelmet
foreign history (accusative history)
hol ismerkedett meg a feleségével?
where did you meet your wife?
a feleségem barátja bemutatott minket
my wife’s friend introduced us
Dora tud járni
Dora knows how to walk
ő sokat mosolyog
she smiles a lot
ertelmes kislány
sensible girl
ő jár óvodába?
does she go to kindergarten?
attól függ hogy milyen Sarah programja
it depends on Sarah’s schedule
nem ertem a kérdést
I don’t understand the question
Hol szerezte a szakképzettségét?
Where did you get your qualification
a legtöbb embernek nincs szakképzettsége ezen a területen
the most people are not qualified in this field (possessive ending on people
tapasztalat
experience
kész tanulni
willing to learn
az édesapám kétszer nősült/házasodott
my father was married twice (married/two versions)
hozni
to bring
az is ott van
that is also there
mindketten Angliában születtek
both were born in England
én magyar származasú vagyok
I have Hungarian origins
külföldön
abroad
voltam voltál volt voltunk voltatok voltak
‘was’ conjugated
tervezni
to plan
építeni
to build
épület
a building
tervrajz
plan blueprint
készíteni
to prepare
tanítani
to teach
egy tanár tanítani kit? gyerekeket tanít
a teacher teaches (inf) who? [he] teaches children
építőipari dolgozó
construction worker
szakma
trade
ács
carpenter
álláskereső
job seeker
munkanélküli
unemployed
részidőben dolgozik
she works part time
nyugdíj mellett dolgozik
she works alongside getting her pension
sikítani
to scream
unalmas
boring
gondozni
take care of
gyermekgondozó
child carer
tűzoltó
fireman
katona
soldier
cukrász
baker
asztalos
joiner
takarító alkalmazott
cleaning person (last word means an ‘employed as’ person)
munkaadó
employer
ijedt
startled (frightened)
háztartásbeli
housewife
unatkozik / unatkozó
he is bored / the bored person
jól érzi magát / jól érzi magám
do you feel good? I feel good (yourself/myself reflexive)
az orvos embereket gyógyít
a doctor heals people
a fordító dokumentumokat fordít
a translator translates documents
szerelő
mechanic
egyedül üldögél
((he is)) sitting alone
fintorog
grimacing
ő nem tetszik amit hall
she doesn’t like what she hears
mérgesebb és szomorúbb
((se is getting)) angier and sadder
az ijedt asszony a babaját védi
the frightened woman protects her baby ((a is correct but why??))
reszket
trembling
ő az interjúra vár
he is waiting for the interview
ő dobol az ujjával
he drums (with) his fingers
ő szeretne haza indulni
he would like to go home (lit set off home)
türelmetlenül vár
eagerly waiting
rosszul
poorly
Ott van a bicikli / A bicikli van ott (nem az autó)
a bike is there / a bike is there (not a car)
Beszél a lány angolul? / Angolul beszél a lány?
Two ways of asking if the girl speaks English
ezek szép házak / ezek a házak szépek
These pretty houses / These houses are pretty
meghívni
to invite