Level 2 Level 4
Level 3

Unit 2


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be cross with
być na kogoś złym
be proud of
być dumnym z kogoś
by accident
przypadkowo
carry on
kontynuować
challenge
wyzwanie
customer
klient
discover
odkrywać
disgusting
odrażający
do a course
uczęszczać na kurs
explain
wytłumaczyć
find out
dowiedzieć się
get an app
pobrać aplikację
greet
witać kogoś
hidden
ukryty
hilarious
komiczny, wesoły
including
w tym, wliczając w to
interview
wywiad
language
język
mean
znaczyć
order
zamówienie
prize
nagroda
pronounce
wymawiać
repeat
powtarzać
rule
zasada
say
powiedzieć
speak
mówić
strict
surowy
translate
przetłumaczyć
understand
rozumieć
various
różny, rozmaity