Level 5 Level 7
Level 6

Unit 5


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
achieve
osiągnąć
although
pomimo
as soon as
jak tylko
board
deska
breath
oddech
changing room
szatnia, przymierzalnia
coach
trener
compete
rywalizować
court
kort, sąd
either ... or
albo, albo
equipment
wyposażenie, sprzęt
except
z wyjątkiem
goggles
gogle
helmet
kask, hełm
kick
kopnąć
locker
szafka
mud
błoto
provide
zapewnić
to score
zdobyć (punkt, bramkę)
so that
tak, żeby
track
bieżnia, trasa
train
trenować
wetsuit
strój do nurkowania
puck
krążek do hokeja
net
siatka
pitch
boisko piłkarskie
ice rink
lodowisko
skis
narty
baseball bat
kij baseballowy
gloves
rękawice