Level 7 Level 9
Level 8

Unit 7


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be on stage
być na scenie
book
zarezerwować
choir
chór
clap
klaskać
clarinet
klarnet
classical concert
koncert muzyki klasycznej
come true
spełnić się (np. marzenie)
dance show
pokaz tańca
dream of
marzyć o, śnić o
drums
perkusja
electric guitar
gitara elektryczna
entertain
zabawiać
folk music
muzyka ludowa/folkowa
gain confidence
nabierać pewności siebie
help the community
pomagać lokalnej społeczności
imagine
wyobrażać sobie
in the audience
na widowni
interview
przeprowadzać wywiad
learn a musical instrument
uczyć się gry na instrumencie
orchestra
orkiestra
perform
występować
piano
pianino
play
sztuka teatralna
possibility
możliwość
read music
czytać nuty
record
nagrywać
review
recenzować, analizować
rock festival
festiwal muzyki rockowej
row
rząd
singing competition
konurs piosenki
take part in
brać w czymś udział
trumpet
trąbka