Level 2
Level 1

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Catch sight of
Notice/See (Zauważażyć/Spostrzec)
Hang about
Wait (Czekać w miejscu)
Make up
Invent/Create (Wymyślać/Wymyślić)
Come down
Reduce/Be lower (Zmniejszać/Zmnijszyć się)
Hang on
Wait (Czekać)
Put down
Write on paper (Zapisywać/Zapisać)
Take off
Start (Wystartować)
Carry out
Perform/Do (Wykonywać/Wykonać)
Get rid of
Discard/Throw away/Put away (Pozbywać/Pozbyć się)
Log on
Connect with a computer (Logować się)
Miss out on
Lose an opportunity (Stracić)
Point out
Show/Indicate (Wskazywać/Wskazać)
Sum up
Summarize (Podsumowywać/Podsumować)
Wipe out
Eradicate (Zwalaczać/Zwalczyć/Zniszczyć)
Work out
Find the answer to (Obliczać/Obliczyć)
Blow up
Inflate (Wysadzać/Wysadzić w powietrze)
Brush up
Refresh one's memory (Szlifować/Doskonalić)
End up
Finish (S/kończyć)
Get away with
Avoid punishment (Unikać/Uniknąć kary)
Get to know
Familiarise (Dowiadywać/Dowiedzić się)
Knock off
Reduce the price (Obniżać/Obniżyć cenę)
Knock out
Eliminate (Wyeliminować z)
Run out of
Use completely (S/kończyć się/Wyczerpać się
Set light to
Ignite (Zapalać/Zapalić)
Take up
Start (Zając się czymś/Zacząć coś robić)