Level 1 Level 3
Level 2

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Try on
Check for size (Przymierzać/Przymierzyć)
Break into
Enter with force (Włamywać/Włamać się)
Come in
Finish a race (U/kończyć wyścig)
Fill in
Answer in writing (Wypełniać/Wypełnić)
Use up
Consume (Zużywać/Zużyć)
Get off
Disembark (Wysiadać/Wysiąść)
Give in
Surrender (Poddawać/Poddać się)
Hand over
Transfer (Przekazywać/Prekazać)
Look into
Investigate (Z/Badać)
Take in
Absorb (Pojmować/Pojąć/Chłonąć)
Cut down on
Consume less (Ograniczać/Ograniczyć)
Call back
Telephone again (Oddzwaniać/Oddzwonić)
Catch up
Arrive at the same place (1.Doganiać/Dogonić; 2.Nadrabiać/Nadrobić)
Ring up
Telephone (Dzwonić/Zadzwonić)
Put up
Build (Budować/Zbudować)
Put up (on the wall)
Hang (Wieszać/Powieśić) (na ścianie)
Cut off
Disconnect (Rozłączać/Rozłączyć)
Go on
Continue (Kontynuować) (1st letter G)
Pick up
Receive (Odbierać/Odebrać)
Find out
Learn (Dowiadywać/Dowiedzieć się)
Kick off
Begin (Rozpoczynać/Rozpocząć)
Hold on
Wait (Poczekać)
Die out
Become extinct (Wymierać/Wymrzeć)
Look up
Improve (Wyglądać lepiej)
Save up
Accumulate money for future use (Zaoszczędzić)