Level 1 Level 3
Level 2

Unit 6 Lesson 1 Part 2 PL EN


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a line of products
linia produktów
a batch
partia produktów wyprodukowana w tym samym czasie
to get one's big break
dostać swoją wielką szansę
Before long,
wkrótce
unlike
w przeciwieństwie do
to rely exclusively on market research for ideas
polegać wyłącznie na badaniach rynku, pracując nad nowym produktem
to have a knack for (doing) something
mieć dryg do (robienia) czegoś
a distribution channel
kanał dystrybucyjny
necessary for expansion
konieczny do wzrostu
to acquire
nabywać
to break into / enter a (new) market
wejść na nowy rynek
to be passionate about something
mieć do czegoś pasję
to nurture
pielęgnować
to jump on the bandwagon
dołączyć do mody / trendu
to team up with somebody
stworzyć z kimś drużynę
to step back from something
wycofać się / zrobić krok w tył
to identify the key factors behind somebody's success
zidentyfikować kluczowe czynniki dla czyjegoś sukcesu
to stay on your toes
być czujnym / mieć się na baczności
to stand still
stać nieruchomo
Personally, I think
Osobiście uważam, że