Level 2 Level 4
Level 3

Unit 6 Lesson 2 Part 1 PL EN


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a temping agency
agencja pracy tymczasowej
to cover start-up costs
pokryć koszty rozruchu
temporary cash flow problems
chwilowy problem z płynnością finansową
raw materials
surowce
$5,000 in outstanding bills
$5,000 zaległości
to apply for a bank loan
wnioskować o pożyczkę bankową
to take out a bank loan
wziąć pożyczkę bankową
to grant a loan
udzielić komuś pożyczki
equity finance
finansowanie kapitałowe
a grant
subwencja, dotacja
an overdraft
debet, przekroczenie stanu konta, kredyt w rachunku bieżącym
self-funding
samofinansowanie
to bootstrap a business
założyć firmę bez kapitału zewnętrznego
to draw on personal savings
opierać się na własnych oszczędnościach
in the short/medium/long term
w krótkim/średnim/długim okresie
The downside is that ...
Minusem jest to, że ...
On the downside
Na domiar złego , ...
On the other hand
Z drugiej strony ...
The disadvatange is that ...
Wadą jest, że ...
a repayment scheme
plan spłaty zadłużenia
to bear a high interest rate
być wysoko oprocentowanym
to provide an interest-free loan
zapewniać nieoprocentowaną pożyczkę
to put (a) strain on something
obciążyć, nadwyrężać
expertise
kompetencje, wiedza fachowa
to raise capital
zgromadzić kapitał
to spread the costs
rozłożyć koszty
to acquire assets
nabywać aktywa
maintenance
prace konserwacyjne
to buy outright
kupować od razu
to turn somebody down
odmówić komuś