Level 13 Level 15
Level 14

Sıfatlar


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
little
küçük/az
tired
yorgun
bilingual
iki dilli
same
aynı
next
sıradaki/ertesi
general
genel
real
gerçek
local
yerel
special
özel/spesyal
open
açık
own
kendi
personal
kişisel
main
esas/ana
private
özel
clean
temiz
dirty
kirli/pis
different
farklı
left
sol/bırakmak
human
insan
recent
yeni
legal
yasal
important
önemli
available
müsait/mevcut
future
gelecek/müstakbel
possible
mümkün/muhtemel
popular
popüler
living
yaşayan/yaşıyor
official
resmi
final
final/son
whole
bütün
necessary
gerekli/lazım
military
askeri/ordu
independent
bağımsız
responsible
sorumlu
excellent
harika/nefis
perfect
kusursuz/mükemmel
beautiful
güzel
modern
çağdaş
positive
olumlu
normal
normal
minimum
asgari
traditional
geleneksel
wrong
yanlış
historical
tarihi
cultural
kültürel
interesting
ilginç
religious
dindar
serious
ciddi
famous
ünlü
negative
olumsuz
efficient
verimli
expensive
pahalı
familiar
tanıdık
impossible
imkansız
alive
canlı/hayatta
convenient
pratik/kullanışlı
opposite
karşıt/zıt
afraid
korkan/korkmuş
sad
üzgün
frequent
sık
wooden
ahşap