Level 22 Level 24
Level 23

Fiiller 3


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
add
eklemek
agree
anlaşmak/kabul etmek
allow
izin vermek
announce
duyurmak
appear
görünmek
arrive
varmak/ulaşmak
assume
üstlenmek/farz etmek
begin
başlamak
contain
içermek
continue
devam etmek
count
saymak
create
yaratmak/oluşturmak
cut
kesmek
deliver
teslim etmek/iletmek
demand
talep etmek
dry
kurutmak
explain
açıklamak
fill
doldurmak
fit
uymak/uydurmak
fly
uçmak
get
almak/elde etmek
hate
nefret etmek
help
yardım etmek
import
ithal etmek
introduce
tanıtmak/tanıştırmak
leave
ayrılmak/bırakmak
miss
özlemek/kaçırmak
mix
karıştırmak
produce
üretmek
put
koymak
receive
teslim almak
reserve
ayırmak/ayırtmak
respect
saygı göstermek
serve
hizmet etmek/servis etmek
set
ayarlamak
sing
şarkı söylemek
spend
harcamak
visit
ziyaret etmek
watch
izlemek
win
kazanmak