Level 28 Level 30
Level 29

Soyut Nesneler 2


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
respect
saygı
title
başlık/unvan
benefit
yarar/fayda
situation
durum
religion
din
effort
gayret/çaba
attention
dikkat
interest
ilgi
competition
yarışma/rekabet
life
hayat/yaşam
load
yük
permission
izin
faith
inanç
truth
hakikat
failure
başarısızlık
signal
işaret
character
karakter
reality
gerçeklik
origin
köken
damage
zarar/hasar
secret
gizli
direction
emir/yön/istikamet
lack
eksiklik
scene
faliyet alanı/sahne
aim
amaç
behavior
davranış
signature
imza
attempt
girişim/teşebbüs
instance
örnek/durum
circle
çevre/camia
exit
çıkış
symbol
sembol
position
pozisyon
strength
kuvvet/güç
experience
deneyim/tecrübe
shape
şekil/biçim
relation
ilişki
fear
korku
permit
ruhsat
doubt
şüphe
humor
espri/şaka
hate
nefret
possibility
olanak/ihtimal
desire
arzu/istek
existence
varlık
pleasure
zevk/memnuniyet
responsibility
sorumluluk
space
boşluk/uzay
consequences
sonuç/akıbet
surprise
sürpriz
tradition
gelenek
conversation
sohbet/muhabbet
trend
akım/eğilim
fault
hata/kusur
favor
ayrıcalık/iyilik
phrase
ifade/tabir
attitude
tavır
murder
cinayet
mistake
hata/yanlışlık
honor
onur/şeref
smile
gülücük
danger
tehlike/tehdit
joy
neşe/sevinç
entrance
giriş/antre
shadow
gölge
memory
hafıza