Level 14 Level 16
Level 15

Liczby


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le numéro
numer, liczba
zéro
zero
un
jeden
deux
dwa
trois
trzy
quatre
cztery
cinq
pięć
six
sześć
sept
siedem
huit
osiem
neuf
dziewięć
dix
dziesięć
onze
jedenaście
douze
dwanaście
treize
trzynaście
quatorze
czternaście
quinze
piętnaście
seize
szesnaście
dix-sept
siedemnaście
dix-huit
osiemnaście
dix-neuf
dziewiętnaście
vingt
dwadzieścia
vingt-et-un
dwadzieścia jeden
trente
trzydzieści
trente-et-un
trzydzieści jeden
quarante
czterdzieści
cinquante
pięćdziesiąt
soixante
sześćdziesiąt
soixante-dix
siedemdziesiąt
soixante-et-onze
siedemdziesiąt jeden
quatre-vingts
osiemdziesiąt
quatre-vingt-un
osiemdziesiąt jeden
quatre-vingt-dix
dziewięćdziesiąt
quatre-vingt-onze
dziewięćdziesiąt jeden
cent
sto
deux cents
dwieście
mille
tysiąc
deux mille
dwa tysiące
un million
milion
deux millions
dwa miliony
un milliard
miliard
deux milliards
dwa miliardy