Level 23 Level 25
Level 24

Opinie


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
penser
myśleć
important
ważny
possible
możliwy
pourquoi
dlaczego
parce que
ponieważ
aussi
też
mais
ale
égal
jednakowy, równy
ou
albo, lub
le même
taki sam, ten sam
différent
inny, różny
l'avis
zdanie, pogląd
d'accord
zgoda
pouvoir
móc
peut-être
być może
vrai
prawdziwy
vraiment
naprawdę
faux
fałszywy, nieprawdziwy
probablement
prawdopodobnie, chyba
alors
więc
bien sûr
oczywiście
sûr
pewny
la raison
racja
le tort
brak racji, niesłuszność
surtout
zwłaszcza