Level 2

170 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a cappella
sång utan instrument
abbot
klosterföreståndare
abderitisk
enfaldig
aber
invändning, förbehåll
aber
hinder, hake, problem
abiturient
elev i gymnasiets sista klass, gymnasist som skall avlägga sin examen
abrovink
fiffig åtgärd
absolution
kyrklig förlåtelse
absolutism
helnykterhet
abstrakt
okonkret
absurd
orimlig
accentuera
betona
ackja
en samisk pulka
acklamation
bifall
ackommodera
anpassa
adaptation
anpassning
adept
lärjunge
adjunkt
lärare eller präst
afasi
talproblem
affekt
starka känslor
affekterad
tillgjord, förkonstlad
affektion
tillgivenhet
affirmativ
bekräftande och bejakande
agenda
dagordning
agg
stark känsla av illvilja mot viss person
aggregat
sammansättning
agn
bete vid fiske eller skal av frö
agnosticism
guds obevisbarhet
agorafobi
torgskräck
agrar
jordbruksanknuten
air
uppsyn
ajour
uppdaterad
akilleshäl
svaghet
akvedukt
vattenledande bro
albinism
färgbrist
algoritm
lösningsprocedur
alkalisk
kemiskt basisk
alkov
inbuktande del av rum
allegori
textsymbolik
allena
ensam
allmoge
bondefolk
allmänning
gemensamt ägd mark
allmosa
hjälpsam gåva
allsköns
diverse
allteftersom
medans
alltemellanåt
ibland
alludera
(retorik) anspela eller syfta på händelser, personer och litteratur
alster
skapat verk
alter ego
annat jag
alternera
växla
altitud
höjd över marken
alvar
kalt landskap
amanuens
institutionsassistent
amason
kvinnokämpe
amfibie
land- och vattendjur
amfiteater
publikomgärdad scen
amfora
tvåhandad kruka
amiral
befäl över flottan
amortering
(ekonomi) det att betala av på lån eller skuld
ampel
upphöjd skål som är avsedd för att plantera krukväxter i
amplitud
ljudstyrka
anakronism
något otidsenligt
anarki
laglöshet
anbefalla
ålägga eller rekommendera
anbelanga
angå, beträffa
anbringa
placera
anbud
prisförslag
andefattig
idélös och tråkig
andemening
innersta innebörd
andlös
spänd och koncentrerad
anestesi
bedövning
anföra
framhålla
anförvant
släkting
anfäkta
plåga
anfordran
uppmaning
anhang
följe
ankel
fotvrist
vinna anklang
väcka intresse
ankommen
halvrutten
anlupen
rostangripen
anlöpa
inkomma till hamns
anletsdrag
ansiktsutseende
anmoda
uppmana
annalkande
kommande; som närmar sig i tid (bildligt) eller rum (objektivt)
annex
sidobyggnad
annektera
erövra
anno dazumal
förr i tiden
anorak
vindjacka
anrik
med fina rötter
anrätta
laga mat
anslå
meddela
anslå
bevilja pengar
anslående
intrycksfull
anspråksfull
fordrande
anstrykning
bestrykning med färg eller prägel som ger ett sidointryck av något
anständig
lämpligt, passande
anstå
skjuta upp
anstå
lämpa sig
ansätta
häftigt tränga sig på, attackera, plåga
antagonism
fiendeskap
antecipera
föregripa
antependium
altarskynke
antihistamin
allergimedicin
antiklimax
utebliven höjdpunkt
antipati
motvilja
antologi
textsamling
antonym
motsatsord
antropologi
läran om människosläktet
antroposofi
andlig vetenskapsrörelse
anträda
påbörja
apanage
statsbidrag till kungahuset
apart
säregen
aperitif
fördrink
apokalyps
uppenbarelse av världsslutet
appendix
tillägg
applicera
tillämpa
apportera
hämta
aritmetik
räknelära
arkad
pelargång
arkadisk
lantligt idyllisk
arkebusera
avrätta
arketyp
urbild
arkipelag
övärld
armada
krigsflotta
armod
fattigdom
aromatisk
väldoftande
arrendera
hyra
artificiell
konstgjord
artikulera
uttala
arvode
betald ersättning
assonans
halvrim
astigmatism
synfel
astronomisk
väldigt stor
ateist
gudsförnekare
attaché
utlandsrepresentant
attestera
skriva under
attiralj
tillbehör
attrapp
imitation
attribut
egenskap
audiens
besök hos kunglighet
auktorisera
ge tillstånd
auktoritär
bestämmande
autentisk
äkta
autodidakt
självlärd person
autonom
självfungerande
autostrada
motorväg
avbalka
skilja isär
aveny
bred gata
aversion
motvilja
avfalla
hoppa av
avfallen
mager
avfatta
utforma
avfordra
kräva
avhandling
lång vetenskaplig uppsats
avhysa
vräka
avhyvling
utskällning
avig
bakvänd, från fel eller motsatt håll; som görs på ett konstigt eller bakvänt sätt
avkastning
vinstresultat
avkunna
meddela allmännt
avlöpa
förflyta
avmätt
känslokall, stel och kylig
avvara
vara utan
avog
som har avvisande, fientlig eller negativ inställning
avpollettera
avskeda
avsigkommen
förfallen och neddekad
avslå
förkasta
avstyrka
föreslå avslag
axiom
grundsats
azur
himmelsblå
avhängig
beroende av något