Level 9 Level 11

29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jade
grön smyckesten
jamb
stigande versfot som består av två stavelser
janusansikte
dubbelnatur
jargong
uttryckssätt
jaspis
röd smyckesten
jokk
fjällbäck
jolmig
smaklös
jordbunden
realistisk och fantasilös
jordfästa
begrava
jordnära
enkel, handfast, praktiskt lagd
jour
nattjänstgöring
journal
periodiska anteckningar
jovialisk
godmodig
jubilera
fira
jumbo
en sistplacerad
jungfrulig
orörd
junta
sammanslutning
justitiemord
dömande av oskyldig
jämbördig
lika bra
jämka
justera och anpassa
jämmer
ljudlig klagan, vanligen utdragen
jämmerlig
eländig
jämnmod
behärskning
jämte
bredvid
jämväl
också
järnnatt
kall sommarnatt
järtecken
övernaturligt varsel
jävig
inte opartisk
jökel
glaciär