Level 11 Level 13

100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laber
om svag vind
labil
ostadig
laborera
exprerimentera
laga förfall
giltigt skäl
lagbunden
reglerad el. regelbunden
lagg
stekpanna
lagun
grund liten sjö
laka ur
lägga i vatten
lakej
betjänt
lakonisk
(om yttrande och dylikt) kortfattad men innehållsrik
lamé
tyg med metalltrådar
lamell
tunn skiva
lansera
införa
lappverk
hafsverk
lapsus
slarvfel
lastbar
omoralisk
latex
ett sorts gummi
latrin
toalett
lavinartad
kraftig
layout
grafisk komposition
leasa
hyra
lealös
slapp
legation
mindre ambassad
legion
frivilligarmé
lejonparten
den största delen
lekamen
kropp
lekman
ej expert
lektor
föreläsare
lektyr
lässtoff
lemlästa
skada svårt
levra sig
stelna
liberal
tolerant
liberalisera
frigöra
libretto
text till opera
lid
mindre backe
liera
förena
ligga av sig
tappa formen
ligga till sig
komma i form
ligga någon i fatet
vara ett hinder
likafullt
trots det
likare
jämförelsemall
liknöjd
ointresserad
likvid
betalningsbar
likvidera
förinta
limerick
rimmande skämtvers
limnologi
läran om sötvattensliv
gå upp i limningen
ilskna till
lingvistik
språkvetenskap
lintott
ljushårigt barn
lisma
göra sig till
litterat
bildad
liturgi
gudstjänstordning
livegen
förslavad
livré
tjänstedräkt
ljunga
dåna
lobbying
politikerpåverkan
logi
husrum
logistik
materialadministration
logotyp
företagssymbol
loj
slö & trött
lokalsinne
orienteringsförmåga
lovart
sida mot vinden
lovlig
tillåten
lovtal
berömmande l. prisande tal över l. yttrande om ngn l. ngt.
luckra
lösa upp
luftslott
fantasi
luka
rensa ogräs
lukrativ
lönsam
lullull
billiga prydnader
lummig
full av löv
lumpen
(om person) som handlar svekfullt och taktlöst
lumpor
trasor
lunsig
klumpig
luttra
rena
lyhörd
uppmärksam
lynne
sinnelag
lyrik
diktkonst
lyrisk
upprymd
lysning
meddelande om giftemål
lysten
lustfylld
lyster
glans
få sitt lystmärke
få tillräkligt
lyte
kroppsligt handikapp
lågsint
elak
långsint
oförlåtande
vindskydd
lägga an på
kämpa för att
lägra sig
bre ut sig
lämpa
flytta något tungt
lända till
ge som resultat
länsa
segla jämsmed vinden
läst
fotmall för skomakare
lättja
lathet
löpare
lång duk
löpe
osttillverkningsämne
löpsk
brunstig
lösmynt
frispråkig
lapskojs
en maträtt av potatismos med tärningar eller strimlor av kött
loggia
öppen pelarhall
luttrad
härdad