Level 15 Level 17
Level 16

P-Q


199 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pacifism
fredsfilosofi
page
kunglig betjänt
paginering
sidnumrering
pajkastning
gräl
palaver
livlig diskussion
palissad
högt pålstaket
pamflett
kort kritiserande text
panegyrisk
överdrivet berömmande
panera
använda matströ
pantalonger
byxplagg
panteism
guds allnärvaro
pantomim
teater med gester
papier-maché
formbar pappersmassa
parabel
bildlig framställning av ngt i form av en enkel, kort berättelse (med motiv från naturen l. vardagslivet)
paradera
ståta med
paradexempel
tydligt exempel
paradigm
mönster för ett antal företeelser
paragrafryttare
petnoga person
parapsykologi
läran om övernaturlighet
parera
avvärja fysiskt eller intellektuellt angrepp
parfait
en sorts glass
parhäst
ständig följeslagare
paritet
likvärdighet
parkas
vindtät jacka
parkett
åskådarplats vid golvet
parlör
fickordbok
parnass
(bildligt) vitterhet, dess framstående (eller berömda) utövare (författare, konstnärer, vetenskapsmän och dylika) eller dessas verksamhetsplatser
partiell
delvis
paroxysm
plötsliga sjukdomsanfall
parterr
blomsterterass
partisan
upprorsman
partitur
nothäfte
pascha
uppassad person
passepartout
huvudnyckel
passepartout
pappersram
passus
kort textavsnitt
pastisch
konstnärlig efterbildning
pastoral
lantligt idyllisk, som hör till herdelivet, fårvaktarens eller herdens liv på landet
patina
kopparbeläggning
patologi
läran om sjukdomar
patos
lidelse
patriot
landskämpe
patrask
sjaskiga människor
paviljong
sidobyggnad
paviljong
litet lusthus
pedantisk
petig
pedagogisk
lättförståelig
pediatrik
läran om barnsjukdomar
pedikyr
fotvård
pejla
bestämma riktning till (något) med hjälp av instrument
pejorativ
nedsättande
pekoral
verk, oftast konstnärligt, som är oavsiktligt komiskt på grund av bristande litterär förmåga hos författaren eller av att verkets stil inte passar innehållet
pekpinne
irriterande tillrättavisning
pektin
gelebildande syltämne
pendang
motsvarighet
pennalism
förtryck
penibel
mödosam; besvärlig; svår
pensum
läxa
pentry
litet kök
perception
sinnesuppfattning
perforera
göra hål
perifer
i utkanten, oväsentlig
perplex
förvånad
persedel
föremål som ingår i utrustning (t ex inom det militära)
persona non grata
icke önskvärd person
personifiera
förkroppsliga
perspektiv
synvinkel
petition
begäran till myndighet
petitess
struntsak
piazza
öppen plats (i Italien)
piccola
tvärflöjt
piccolo
hotellpojke
pidgin
blandspråk
piedestal
upphöjd ställning
pietet
vördnad
pigment
färgämne
pikant
kryddig
pilgrim
vallfärdare
pilk
fiskeredskap
pillemarisk
lurig och illmarig
pimpinett
överdrivet prydlig
pinal
(vardagligt) mindre föremål, grej, grunka, pryl
pionjär
nyutforskare
pittoresk
färgrik och vacker
pjoska
dalta med, skämma bort, ge överdriven omsorg
placebo
verkningslös medicin
plagiat
falsk kopia
plakett
dekorativ metallplatta
platonisk
utan sexualliv
plausibel
trolig
playa
badstrand
plebej
person ur underklassen
plektrum
sak för gitarrknäppning
plenum
allmännt sammanträde
plikta
ta som straff
plira
kisa
plisserad
veckad
plita
skriva mödosamt
plombera
försluta säkert
plym
prydande hjälmfjäder
pläd
liten filt
plädera
(juridik) förorda, tala för något
plätera
överdra med guld
podium
upphöjd platå
polarisera
öka motsatserna
polemik
skriftlig meningsstrid
policy
riktlinje
pollettera
lämna in resgods för transport
polygami
månggifte
polyp
onormal vävnadstillväxt utgående från en slemhinna
poncho
överplagg
ponera
förutsätta, antaga, tänka sig
ponton
flytkropp
porla
låta som en rinnande bäck
portalfigur
person som är den förste i en ny epok, föregångsman, förgrundsgestalt
portier
hotellbetjänt
porös
hålig
positivistisk
baserad på sinneserfarenhet, grundad på fakta
postludium
avslutande musikstycke
postulat
grundsats
postum
efter persons död
potentat
person med stor makt, som har stort inflytande
potpurri
blandning, litet av varje
pragmatisk
praktiskt inriktad
prakt
ståt, imponerande skönhet genom dyrbara prydnader
praktfull
som kännetecknas av prakt och skönhet
precisera
klargöra noggrannare
preciös
överdrivet elegant
predestinerad
förutbestämd
predikament
besvärlig situation
predisponerad
mottaglig för
prefekt
universitetschef
preferens
något som föredras
prekär
(mycket) bekymmersam
prelat
hög präst
preliminär
inte slutgiltig
premiera
belöna, ge pris åt eller för
preservera
bevara
presidium
ordförandeskap
preskribera
kassera gamla brott
pretentiös
skrytsamt tillgjord
primitiv
enkel och outvecklad
primär
i första hand
primör
något nyskördat
principiell
enligt grundläggande regler
prisge
lämna ifrån sig
prisma
ljusbrytande glas
privilegium
speciell förmån
procentare
dyr långivare
profan
världslig, som har att göra med vardagsliv att göra, i kontrast till religion och kyrka
profilera
teckna, avbilda, ge speciella egenskaper
profit
vinst
progressiv
framåtsträvande
proletär
fattig arbetare
promemoria
kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar eller en redogörelse för ett avgränsat ämne
promotion
examensceremoni
propaganda
åsiktsspridning
proper
ordentlig
proportionell
med samma förhållande
proposition
regeringsförslag
prosa
ej poetisk form
prospekt
reklambroschyr
prospektera
leta efter olja eller malmer eller grundvatten
protagonist
huvudrollsinnehavare
protegé
skyddsling
protektorat
land under beskydd
prototyp
inledande testexemplar
proviant
matpackning
provinsiell
landsortsmässig
provision
resultatstyrd lön
provisorisk
tillfällig
prudentlig
överdrivet noggrann eller korrekt
pryd
tillgjort sedesam, rädd för det som väcker anstöt
prålig
iögonenfallande l. påfallande gm mycket grälla färger l. gm överdriven o. smaklös prakt
prång
något trångt
prägel
beskaffenhet eller särart
pseudovetenskaplig
skenbart vetenskaplig
psykedelisk
hallucinatorisk
publik
allmännt tillgänglig
pueril
barnslig
pulpet
papperstödjande möbel
pult
upphöjd ståplats
pur
ren och oblandad
puritan
renlevnadsperson
puts
ytskikt av murbruk
pyrrusseger
alltför dyrköpt seger
pyts
liten hink
påbjuda
införa en ny regel, lag eller förordning på eget initiativ, men med behörighet att göra så
påbrå
arvsanlag
påbud
bestämmande regel
påflugen
som tilltalar någon på ett framfusigt sätt
pålysa
offentligt tillkännagiva, kungöra
påver
fattig, torftig
pöbel
uppretad folksamling
quisling
landsförrädare
palpera
undersöka med händerna
pirrögd
som har livliga och spelande ögon, ofta med sexuellt lysten blick.
preskribera
förklara förfallen
påfallande
som man tydligt märker