Level 16 Level 18

130 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rabbin
religiös ledare inom judendomen
rabiat
vansinnig
rabulist
politisk bråkmakare
radikal
extremt omvälvande
raffinera
förädla
raffinerad
listigt elegant
ragla
gå ostadigt
ragu
kryddstark stuvning på kött och grönsaker
rakryggad
ärlig
randas
ngt som börjar att visa sig l. utveckla sig (ofta om morgonen som gryr)
rank
lång och smal
rannsaka
granska noggrannt
rannsaka hjärtan och njurar
få reda på hur någon egentligen tycker och tänker
ransonera
fördela begränsat
rar
sällsynt
raster
rutmönster
rata
välja bort
rationell
logisk och rimlig
ravin
brant bergsklyfta
rayon
konstsilke
realia
konkreta fakta
recension
omdöme om bok
recentior
nybörjarstudent
receptarie
apoteksanställd
recidiv
återfall i sjukdom
reciprok
ömsesidig
recitera
läsa upp högt
reda pengar
kontanta pengar
redare
fartygsägare
redigera
bearbeta en text
redlig
ordentlig, som kan ta vara på sig själv
referat
sammanfattning av bok
referens
hänvisning
reflektion
fundering
reform
nyförändring
refug
upphöjd plan som skyddsplats för fotgängare
regal
kunglig
reguljär
normal
reinkarnera
återfödas
rekapitulera
återge kortfattat
reklamera
återlämna felaktig vara
rekognoscera
kartlägga omgivningen
rekorderlig
rejäl och riktig
rekvisita
scentillbehör
relegera
avstänga från skola
relief
utstickande bild
relik
kvarleva
reminiscens
svagt minne
remittera
skicka vidare ärende
rendezvous
avtalat (kärleks)möte
renodlad
äkta och oblandad
renommé
anseende, rykte, namn
vara renons
vara utan något
repatriera
återföra till hemlandet
repellera
stöta ifrån
representativ
typisk
repressalie
straff
repressiv
undertryckande
reprimand
skarp tillsägelse; tillrättavisning
repulsiv
motstötande
reservera sig
inte hålla med
reserverad
försiktig
residera
bo
resistent
motståndskraftig
reslig
som reser sig till en stor höjd
resonabel
förnuftig
resonans
genklang
resumé
sammanfattning
retorik
konsten att argumentera
retrospektiv
återblickande
retuschera
förändra en bild
revelj
väckningssignal
revers
skuldsedel
reversibel
omvändbar
revidera
granska och omarbeta
revär
mönsterband längs benet
rigid
stel och oföränderlig
rigorös
sträng och noggrann
riksha
persondragen kärra
rimma
salta in; behandla med salt för att öka hållbarheten
ringa
väldigt liten
ringaktning
brist på respekt & förakt
rit
kulthandling
robust
stadig
rockad
ömsesidigt platsbyte
rojalist
kungsstödjare
romb
skev kvadrat
rondör
stort kroppsomfång
rosa
berömma
rotel
myndighetsavdelning
rotting
böjligt korgmaterial
rotunda
rund byggnad
rotvälska
obegripligt språk
rotvälta
kullfallet träd med uppryckta rötter
royalty
pengar till upphovsmannen
rubricera
benämna
rudimentär
liten och outvecklad
ruelse
djup ånger
rugga
byta fjädrar
rulta
gå knubbigt
rulta
knubbig flicka
rumstera
vara stökig
i runda tal
ungefär
runda ord
fula ord
rundlig
riklig, frikostig, rundhänt
rundlig
som utmärkes av rundade former
runga
dåna
ruptur
spricka
rutt
färdväg
rya
mattmaterial
rya
väsnas
rysch
veckig kläddekoration
ryssja
en sorts fiskeredskap (nätverk där fisken lätt kommer in men inte hittar ut igen)
skogskvinna
rådig
snabb och beslutsam
rådvill
osäker och obestämd
rågång
gräns mellan ägor
råk
spricka i isen
rämna
tyngas sönder
ränker
listig plan som utförs bakom lyckta dörrar, intrig
rännil
mindre vattenflöde l. smalt vattendrag
ränsel
liten ryggsäck
rättfärdig
som gör det rätta; rättvis; fri från synd
rön
erfarenhet, iakttagelse (vid försök, experiment)
röna
få kännedom om eller erfarenhet av (ngt)
röse
stenhög
raljant
ironiskt skämtsam
ramm
spets på förstäv
rondör
om rundhet hos en kropp eller ett föremål
rådpläga
diskutera