Level 18 Level 20

115 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tabu
förbjudet samtalsämne
taburett
stol utan ryggstöd
tadel
klander, kritiskt yttrande; kritik
taktil
via beröring
talisman
magisk amulett
taluskon
räskägla, nedrasat material, t.ex. block och stenar, som bygger upp en konformad bildning nedanför en rasränna i en bergvägg eller en brant sluttning.
tamp
ända av rep eller lina
tangera
vidröra, (matematik) träffa kurva i en punkt utan att skära den
vara på tapeten
vara aktuell
ge tappt
ge upp, duka, kapitulera, tappa
tariff
pris, förteckning över satser av taxor
tautologi
onödigt dubbeluttryck
taverna
värdshus
taxa
pris, avgift för någon tjänst
teak
möbelträ
teknokrati
expertstyrt samhälle
tekoindustri
klädindustri
telepati
tankeöverföring
telning
utskott från träd
tendentiös
färgad av åsikt, som hänför sig till l. strävar i viss riktning
tentativ
preliminär, på försök, försöks-, prov-, som hänför till prov eller försök
teologi
religionslära
termisk
värmeanknuten
terrin
soppskål; djup form som tål ugnsvärme
tes
sats som ska bevisas
thorax
bröstkorg
tilja
golvplanka
tillbörlig
rimlig och passande
tillförordnad
som är förordnad att sköta en tjänst för viss, kortare tid
tillförsikt
hoppfullhet, tro på gynnsam utveckling
tillgodohavande
innestående pengar
tillmäle
förolämpning
tillra
rinna, droppa
till reds
klar att användas
tillskyndare
initiativtagare
tillstymmelse
första vink, ansats, antydan, aning
vara tillstädes
finnas närvarande
tillständig
passande l. lämplig l. anständig
tilltagsen
driftig och framfusig
tilltyga
behandla illa, misshandla, fördärva
tillägna
symboliskt ge något (ett tillfälle, litterärt verk, konstverk etc.) till någon, som ett tecken på respekt, uppskattning, omtanke eller liknande, dedicera
tindra
glittra
tinga
förboka, beställa i förväg
tinne
fyrkantig upphöjning på murverk
tirad
lång ström av ord
titan
jätte
titulera
benämna
tjuder
rep för boskapsbindning
tjäle
frusen mark
tjärn
liten skogssjö
toga
svepande dräkt
toastmaster
presentatör vid middag
toffelhjälte
underlägsen make
tongivande
som anger tonen, ledande, inflytelserik
topografi
terrängbeskrivning
toreador
tjurfäktare
totalitär
diktatorisk, autokratisk, enväldig
totem
(hos vissa naturfolk) djur eller annat naturfenomen som betraktas som speciellt förbundet med en viss grupp människor
trad
handelsväg, trafikled
tradera
muntligt eller skriftligt förmedla
trakta
längta eller sträva (efter)
traktamente
ekonomisk ersättning för kost, logi och sådant som uppstår i samband med tjänsteresor
traktat
överenskommelse mellan två eller flera stater; folkrätt
traktat
religiös skrift i litet format, som sprids i stora upplagor; religiös folkskrift; söndagsskoletidning
traktera
behandla; hantera, spela (ett instrument); bjuda på mat och dryck;
tranchera
skära upp (en stek eller fågel), speciellt vid serveringen
transaktion
förflyttning av pengar
transcendent
andlig och ogreppbar, (filosofisk term) som överskrider gränsen för det som kan uppfattas med sinnena, översinnlig
transferera
överföra pengar
transformera
omvandla
transfusion
blodöverföring
transitera
föra genom ett land till ett annat
transparent
genomskinlig
transponera
byta tonart
tredskas
vara motsträvig, trotsig
tremänning
person vars ena förälder är kusin till en av ens egna föräldrar, syssling
tribun
upphöjd talarscen
tribunal
tillfälligt insatt domstol
tribut
(ursprungligen) skatt, pålaga; ekonomiskt bidrag, avgift
tribut
hyllning
trikå
elastiskt klädesplagg
trilsk
motsträvig och olydig
trind
(klot)rund; fet, knubbig
trojka
grupp av tre ledare
trombocyter
blodplättar
tross
en sorts kraftigt rep
truga
försöka övertala genom enträgna böner eller andra påtryckningar, speciellt till att äta eller dricka mera
truism
uttalande som på grund av sin självklarhet är överflödigt
trulig
småsur, trumben, butter
tryffel
eftersökt svamp
tråckla
sy grovt i förväg
tråg
avlångt träkärl
tråka
(vardagligt ord) retas med
trål
stort fiskenät
tråna
förtäras av längtan
träck
avföring, spillning
trängande
tvingande, brådskande
träta
litet gräl, tvist, irriterad ordväxling
tunika
lång skjorta
turbin
maskin som alstrar energi
tusenkonstnär
person med flera talanger
tving
verktyg som håller fast arbetsstycken intill varandra
tvär
(om övergång) abrupt, plötslig
tvärslå
träbom, bräda eller dylikt som går på tvären mot andra brädor
tvärsnitt
genomskärning av något mot dess längdriktning
ty sig till
söka närhet hos
tygellös
vild
tyll
tunt tyg med nätstruktur, i bomull eller silke
typografi
utformning av bokstäver
tåga
(bildlig betydelse) uthållighet, gott gry
täkt
naturkälla, plats för utvinning
töcken
tillstånd då något är höljt i dunkel, suddigt eller otydligt
tillreds
färdig
törn
stöt
tvåfalt
två gånger