Level 19 Level 21

45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ulma
(ålderdomligt ord) glimma, glöda (under askan)
ulster
tjock ytterrock
ultimatum
slutgiltigt krav
umbra
mörkbrun färg
umbära
klara sig utan
umgälla
få sitt straff, betala, lida för, få "äta upp"
underblåsa
ge kraft åt
underfundig
illmarig och mångbottnad
undergräva
långsamt förstöra
underställa
överlåta beslut
undfallande
alltför medgörlig och foglig
undfägna
bjuda på mat och dryck
undseende
mildhet och förlåtande
uniform
enhetlig
unilateral
ensidig
unison
samstämmig
universal
överallt gällande
uppbåda
kalla samman, sammankalla, samla, mobilisera
uppbära
få pengar regelbundet
uppbörd
insamling av skatteavgifter
upphov
ursprung, första början av någots tillkomst, framväxt eller utveckling
upplag
avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av t.ex. avfall, produkter eller material.
upplåta
ge rätt att använda
uppskörta
lura på pengar, ta orimligt mycket betalt
uppslag
idé, plan
uppsåt
avsikt, medveten strävan att uppnå visst resultat (som ofta uppfattas som negativt)
uppträde
bråk, gräl, scen
urban
social, världsvan, belevad, älskvärd
urbanisering
uppkomst av storstäder
urskillning
gott förstånd och omdöme
usurpera
(med orätt, list eller våld) ta makten över något
utensilier
tillhörande redskap
utfall
resultat (av ett försök)
utförlig
noggrann, som tar hänsyn till många aspekter
utgjutelse
upprörda utbrott, klagan, svada
utgjutning
vätskeansamling i kroppen
utgrunda
fundera ut, hitta på, lista ut
utilitarism
nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
utkomst
försörjning
utkristallisera sig
bli tydligare
utopi
ouppnåelig fantasi
utpräglad
mycket tydlig, uppenbar; typisk, karakteristisk
utrangera
gallra bort, sluta att använda
utsöndra
ge ifrån sig (något som kroppen producerat)
utverka
lyckas få