Level 22
Level 23

Å, Ä, Ö


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
åberopa
anföra, hänvisa till, referera till
ådagalägga
synliggöra
ådring
färgstrimma
ålägga
befalla att göra
åma
göra sig till
ånyo
en gång till
åskådning
uppfattning, sätt att se (på världen, livet, samhället etcetera)
åstadkomma
lyckas göra något; lyckas skapa något eller lyckas utföra något; orsaka
åtagande
löfte att göra något
åtbörd
gest, (hand)rörelse
ämbar
hink
ämbete
hög arbetspost
äntra
(sjöterm) klättra (upp i riggen); gå ombord på (fientligt fartyg)
ärbar
anständig
ärg
kopparbeläggning
äska
begära att få
ässja
stor smidesugn
till äventyrs
händelsevis, tvärtemot vad som förväntas
ödem
svullnad på kroppen
mellan fyra ögon
i enrum
ök
drag- eller lastdjur (till exempel häst, åsna)
ömka
tycka synd om
dra öronen åt sig
bli misstänksam
öronljus
en metod som inom alternativmedicinen hävdas kunna avlägsna öronvax och "gifter" genom att stoppa ett ihåligt brinnande ljus i örat på en liggande person
överbrygga
utjämna
överdådig
djärv och slösaktig
överilad
förhastad, gjord i stundens upphetsning
överloppsgärning
något onödigt
överlägga
diskutera
överlöpare
förrädare, person som går över till fienden, desertör
överrumpla
ta med överraskning, vanligen på negativt sätt
överseende
förlåtande eller tålmodig
översiggiven
förtvivlad
överskrida
(om en storhet) bli större än en från början given gräns
överstånden
avklarad
övervara
närvara vid