Level 3 Level 5

102 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dagslända
kortvarig popularitet
dagsmeja
dalta
överdrivet pyssla om
damask
ben- eller fotskydd av tyg eller läder
de facto
i verkligheten
deadpan
är en form av komisk presentation; att gravallvarligt leverera humor utan att uttrycka detta via någon förändring i känsloläge eller kroppsspråk.
debacle
misslyckande
debarkera
stiga i land
debil
lätt begåvningshandikappad
decennium
årtionde
decimera
förminska
dedicera
tillägna
defaitism
uppgivenhet
defilera
marschera hedersamt
deflation
ekonomiskt prisfall
degel
värmetålig skål
deklamera
läsa upp högtidligt
dekokt
extrakt från växtdelar
dekor
teaterkulisser
dekorum
anständighet, det passande
delikat
känslig
delirium
förvirrat tillstånd
demagog
hetsande talare
dementera
förneka
demolera
förstöra
denim
jeanstyg
dental
tandanknuten
depesch
brådskande meddelande
deposition
pant
depraverad
omoralisk
deputation
grupp av ombud
derivera
härleda ifrån & (matematik) bestämma (härleda) en funktions derivata
dermatologi
läran om huden
desillusionerad
besviken
destillering
vätskeseparering
destinera
bestämma
dia
(om däggdjur, ej om människor) ge sina ungar, eller (om unge) suga, modersmjölk
diadem
smyckebandå över panna och hår
diakon
kyrklig socialarbetare
dialektik
härledningskonst
diametral
rakt motsatt
diarium
ärendebokföring
diaspora
om förskingrade folkgrupper
dignitet
värde och rang
diktamen
textuppläsning
dilettant
slarvig amatör
dimension
ledd
dinera
äta middag
diplomatisk
smidig och förbindande
direktion
företagsledning
direktiv
order
diskret
dold
diskretion
försiktighet
diskurs
samtalssammanhang
dispens
befrielse
disponent
chef
disponera
förfoga över
disputation
försvar av uppsats
dissekera
skära upp och undersöka
dissident
politiskt oliktänkande
distingerad
förnäm
distinkt
tydlig
distinktion
åtskillnad
disträ
tankspridd
dito
detsamma
divan
låg soffa
divergera
leda isär
doa
sjunga i bakgrunden
dogmatisk
tvärsäker och ensidig
dolsk
bakslug
domptera
tämja
domän
område
donjuan
kvinnotjusare
dossier
samlade papper
drapa
hyllningsdikt
drapera
ordna i veck
dressin
liten rälsvagn
drev
jaktlag
driftig
som har förmåga att prestera, uppnå resultat
dristig
modig, som inte tvekar till att utföra en handling
drivbänk
inglasad växtodling
dråplig
mycket rolig
dräktig
gravid
dränera
torrlägga
dräng
manlig medhjälpare i jordbruket
dröna
lata sig
dubb
en hylsa, vanligen av plast eller metall, som sitter i var ände av ett skosnöre
dubbelgångare
person som är så lik en annan person att han kan förväxlas med denne, oftast på ett kusligt och besynnerligt vis
dubier
tvivel
dupera
vilseleda
duplicera
kopiera
durk
båtgolv
duven
matt
dygdig
som lever moraliskt
dynamometer
kraftmätare
dyslexi
lässvårigheter
däven
unken eller matt
dävert
lyftkran på fartyg
dönicke
(slang) odugling
demobilisera
avväpna
denotation
betydelseomfång
diskontör
privatperson som yrkesmässigt lånar ut pengar