Level 4 Level 6

99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
echappera
rymma
efemär
kortvarig
effektuera
verkställa
eftergiven
medgörlig
eftermäle
minne av avliden
efterskänka
avstå fordringskrav
eftersätta
underprioritera
egal
likgiltig
egenartad
säregen
ekipering
klädaffär
ekivok
oanständigt tvetydig
eklatera
offentliggöra (nu. mera nästan bl. med avs. på förlovning)
eklektisk
ooriginell
eklips
solförmörkelse
elaborera
noggrannt utarbeta
elastisk
tänjbar
eldorado
lyckoland
elegi
klagodikt
elementär
grundläggande
elixir
en livsgivande dryck
ellips
oval
eloge
beröm
emancipera
frigöra
emanera
härröra ifrån
embargo
handelsförbud
embarkera
gå ombord
emeritus
pensionerad professor
eminent
framstående
emittera
skicka ut
empatisk
inlevelsefull
empirisk
baserad på erfarenheter
emulsion
olöst vätskeblandning
encyklopedi
uppslagsverk
endräkt
samförstånd
enhällig
samstämmig
enklav
innesluten stat
enkom
enbart
enlevering
kidnappa en kvinna i syfte att ta henne till maka
ensartad
alldeles liknande
ensemble
musikgrupp
ensilage
djurfoder
entente
pakt mellan stater
enträgen
som på ett envist sätt försöker få igenom sin vilja
entlediga
avskeda
envig
tvekamp
epidemisk
smittsam
epigon
härmapa
episkopal
biskoplig
epistel
diktbrev
epitet
namntillägg
erbarmlig
dålig
ergonomi
arbetsmiljö
erhålla
erinra
uppmärksamma, påminna någon om något
errata
fellista, blad eller häfte som listar alla rättelser som gjorts i en publicerad skrift, men som inte kom med i den rätta tryckningen av denna skrift
eskapad
litet äventyr
eskapism
verklighetsflykt
esoterisk
mystisk
espri
kvicktänkthet
essens
smaktillsats
essentiell
nödvändig och väsentlig
essä
uppsats
estetisk
stilfull
estrad
upphöjd scen
etage
våningsplan
eterisk
flyktig
eternell
torkad prydnadsblomma
etikett
stilregler
etnologi
kulturlära
etologi
läran om djurbeteende
etyd
musikaliskt övningsstycke
etymologi
läran om ords ursprung
eufemism
förskönande omskrivning
euforisk
överlycklig
eutanasi
dödshjälp
evaluera
utvärdera
evident
uppenbar
evinnerlig
ständig
excellera
utmärka sig
excess
överdrift
exempellös
utan motstycke
exkurs
utvikning
exekutiv
verkställande
exercera
öva
exhibitionism
uppvisningsmani
exkursion
utflykt
exlibris
bokägarmärke
explicit
uttryckligen
exploatera
utnyttja
exposé
översiktlig redogörelse
expropriera
tvångsköpa
extensiv
omfattande
extern
utvändig
extrahera
utvinna
extravagant
överlyxig
extremiteter
ben och armar
extrovert
utåtriktad
episk
berättande
erforderlig
som krävs för något