Level 5 Level 7

216 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fabricera
hitta på
fabulös
otrolig
fabulera
hitta på
facil
måttlig och rimlig
fadd
som saknar smak
fager
vacker
vara i faggorna
vara nära förestående
fagra ord
betydelselöst uttalande
fait accompli
fullbordat faktum
faksimil
exakt kopia
fakultativ
valfri
fakultet
avdelning på universitet
falna
avta
falsifiera
motbevisa
familjär
förtrolig och bekant
fantasteri
omöjliga drömmar
farhåga
fruktan, oro, ängslan
farmakologi
läran om läkemedel
fascism
radikal och auktoritär form av nationalism
fasett
slipad yta
fashionabel
elegant
fastmer
snarare
fatal
ödesdiger
faun
person med getkropp
fauna
djurvärld
favör
fördel
febril
intensiv
federalism
delstatsbildning
feja
putsa
fejd
kamp
femetta
fullträff
femtekolonnare
förrädare
fender
stötskydd på båt
ferie
semester
fermat
paus i musikstycke
fernissa
trälack
fertil
bördig
fetischism
överdriven beundran, sjuklig inriktning av könsdriften på en persons tillhörigheter
fez
turkisk mössa
figurera
synas till
fikonspråk
krångligt fackspråk
fiktiv
påhittad
filantrop
människovän
filatelist
frimärkssamlare
filharmoniker
orkestermusiker
filial
avlägsen företagsenhet
filologi
texttolkning
fimbulvinter
sträng vinter
finlemmad
smal
fiskal
statsfinansiell
fission
atomklyvning
fistel
onormal kroppsförbindelse
fixera
göra still
fjälster
en sorts korvskinn
fjär
högmodig
fjärd
öppet vattenområde
fjärma
avlägsna
fjättra
kedja fast
flacka
färdas omkring
flambera
tillaga med eld
flanera
promenera planlöst
flankera
omgiva längs sidor
flarn
något bräckligt
flegmatisk
långsam
flexibel
anpassningsbar
flexitarian
(vard.) någon som växlar mellan att äta vegetarisk kost och att vara allätare
flink
händig
flitig myra
en energetisk och arbetsam person
floskel
tomt ord
flottilj
flygbas
fläka
bre ut
flärd
lyx
flöjel
vindvimpel
fnöske
lättantändligt svampmaterial
fog
bra skäl
foglig
anpassningsbar & medgörlig
foliant
bok i storformat
folklore
traditioner
fond
bakgrund
fondue
doppgryta
fonetik
läran om språkljud
fordom
förr
fordra
kräva
formell
regelmässig
formalisera
systematisera
formligen
bokstavligen
fortskaffningsmedel
transportfordon
forum
mötesplats
på stående fot
genast
fragil
ömtålig
fragmentarisk
uppstyckad
fraktion
mindre gruppdel
framdeles
hädanefter
framförhållning
planering
framhärda
envist stå fast (vid något), insistera
frank
uppriktig och rättfram
frapperande
slående eller påfallande
freda
skydda, (reflexivt) avvärja attacker
frekventera
besöka ofta
frenesi
iver
frilans
uppdragsarbetare
fris
mönsterrad på vägg
frisera
falskt förbättra
frist
uppskov eller deadline
frivol
oanständig eller lättsinnig
till fromma för
till nytta för
frugal
sparsam, måttlig och enkel
fryntlig
glatt inställd
frälsarkrans
livboj
vara främmande för
inte befatta sig med
fullödig
gedigen och äkta
fumla
bära sig åt på ett klumpigt sätt
fundament
grund
funktionell
användbar
furage
hästfoder
furie
någon argsint
fusion
sammanslagning
futil
ringa, obetydlig, oansenlig
fyndig
påhittig
fysiologi
läran om organismer
fysionomi
utseende
få vatten på kvarn
få bevis för något
fåfänglig
resultatlös, kortsiktig, onyttig, förgäves
fåfäng
utseendefixerad
fålla
mindre inhägnad för kreatur
fårad
rynkig
fägnas
glädjas
föranlåta
ge anledning till
förbehåll
villkor eller undantag
förbehållsam
försiktig
förbiseende
misstag av glömska
förborgad
dold
fördom
förutfattad åsikt
fördragsam
tålig
förebrå
klandra
förebud
tecken som tyder att något (ofta ödesdigert) kommer att inträffa
förehavande
vad man håller på med, sysselsättning
föreligga
finnas
föreläggande
skyldighet
föreskrift
bestämmelse, (i Sverige) av myndighet beslutad författning
förestava
säga före att upprepas
förestå
sköta, leda, styra, ha hand om, stå för
företa
utföra, sätta i verket, gripa sig an med
företagsam
handlingskraftig
förete
visa upp
företeelse
fenomen, händelse
företräda
representera
förevändning
påhittad anledning
förfarande
tillvägagångsätt, sätt att handla och agera
förfaras
bli oanvändbar
förfaren
skicklig
förflackas
bli ytligare
förfoga över
ha att kunna använda
förfrågan
begäran
förfäkta
tala för
förfördela
behandla orättvist, förorätta
förgapa sig
bli förälskad
förgjord
förhäxad, besatt
som förgjort
alldeles hopplöst
förgrämd
sliten, tärd, överarbetad
förgänglig
ej evig
förhala
dröja med
förhanden
tillgänglig och nära
förhäva sig
skryta
förkomma
slarvas bort
förkovra sig
bli duktigare
förkunna
tillkännage och utropa
förlaga
originalet till en kopia
förlika sig med
acceptera
förlägenhet
blyghet eller svårighet
förläna
skänka
förmedla
ordna såsom mellanhand, kontaktperson, överföra
förmäten
anspråksfull
förnimma
begripa, märkt, känna - ofta på ett vagt sätt
förnimmelse
sinnesintryck
förordning
bestämmelse
förpläga
ge mat till
förryckt
sinnesrubbad, tokig
försagd
blyg
försaka
välja bort
förseelse
mindre brott
försigkommen
mogen
försitta
missa en chans
förskansa sig
stänga in sig
i förskingringen
långt borta
förslagen
listig
förslå
räcka till
försmå
avvisa
dra försorg om
besörja, försörja
förströelse
avslappnat nöje
förstulen
hemlighetsfull
försumlig
slarvig
försumma
ägna alltför lite uppmärksamhet åt
försyn
öde eller hänsyn
försynt
som tonar ned den egna personligheten på ett tilltalande sätt
försåt
bakhåll eller fälla
förtiga
tiga med, inte tala om, sopa under mattan
förtjänstfull
utmärkt och bra
förtrogen
välbekant
förtrolig
konfidentiell
förtrolig
som har någons förtroende, förtrogen
förtrytsam
missnöjd, harmsen, förtretad
förtälja
berätta
förtära
äta eller dricka
förutvarande
före detta
förvalta
ha hand om
förvanska
förändra form eller innehåll i ogynnsam riktning
förveckling
problemsituation
förvissning
övertygelse
förvålla
vara orsak till eller åstadkomma något negativt, skadligt eller olyckligt
förvägen
alltför djärv
förvälla
koka
förvärva
skaffa, ackvirera, anskaffa
förvärvsliv
arbetsliv
förära
skänka
främja
ge stöd åt; arbeta för (någots bästa)