Level 8 Level 10

113 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
i elfte timmen
i sista stund
i jämbredd med
sida vid sida
i stadens hank och stör
inom stadens gränserna
idas
orka med
idealisera
försköna
ideligen
ständig
ideologi
politiskt synsätt
idiomatisk
språkkarakteristisk
idka
bedriva, syssla med, ägna sig åt
idyllisk
skön och fridfull
ignorans
okunnighet
ihängsen
envis
illande
färgintensiv
illumination
festlig belysning
illusorisk
overklig
illuster
berömd
illustrativ
belysande
imbecill
mycket dum
imperativ
uppmaning
implementera
förverkliga
implicera
innebära
implicit
indirekt
imposant
storslagen
impressario
jobbförmedlare åt artister
impromptu
infall, på rak arm
in blanko
inte ifylld
inauguration
högtidlig invigning
inbilsk
egenkär & vanföreställande
incident
missöde; mindre allvarlig olycka
index
register
indifferent
likgiltig
indignerad
upprörd, uppbragt, harmsen, arg
indikera
vara tecken på
indisponibel
otillgänglig
induktion
härledning
inemot
ungefär
infall
tanke eller idé som infaller någon
infallen
avmagrad
infallsrik
kreativ
infam
mycket elak eller dålig
infanteri
armé till fots
infatta
omsluta
infernalisk
förskräcklig
inferno
brinnande plats
infiltrera
tränga sig in
infinit
evig
influens
påverkan
infordra
kräva att få
informator
hemlärare
ingalunda
inte på något sätt; alls inte
ingjuta
fylla med viss känsla
ingress
inledning av artikel
inhalera
andas in
inherent
medärvd
inhösta
skörda, få (till exempel beröm, bifall)
inte gå av för hackor
vara mycket bra
initiera
sätta igång
initierad
(om person) som har kunskap om ifrågavarande ämne
inkarnation
förkroppsligande
inkognito
anonymt
inkommensurabel
ojämförbar
inkorporera
införliva
inlemma
införliva
inlåta sig i
börja med
inkännande
inlevelsefull
inlaga
skrivelse till myndighet
inlaga
bladen i en bok
inlåta sig med
börja umgås med
in memoriam
till minne av
inmundiga
äta
inmuta
få äganderätt
inmänga
blanda in
innevarande
just nu pågående
innovation
ny idé
inpiskad
slug och utstuderad
inrangera
inplacera
in spe
blivande
insinuation
elak antydan
inspicient
filmassistent
få insteg
bli accepterad
intagande
förtjusande
intakt
i ursprungligt skick
interim
tillfällig
inteckning
pantsättning av hus
integrera
sammansmälta
integritet
privatutrymme
intellektuell
tankemässig
intendent
föreståndare
intention
avsikt
interaktion
samspel
intermezzo
mellanspel
intermezzo
oväntad händelse
internera
sätta i fängelse
intonation
röstläge
interpellation
riksdagsfråga
intervall
mellanrum
intervention
ingripande
intressent
delaktig aktör
intrig
listig plan
intrig
handling i bok
intrigant
lömsk och beräknande
intrikat
krånglig
inträngande
grundlig och noggrann
introspektiv
självgranskande
introvert
inåtvänd
ta till intäkt
använda som stöd
inventera
gå igenom förråd
inversion
ändring tvärtemot
invit
erbjudande
irrlärig
vilseledande, som lär ut felaktigheter
ischias
nervanknuten benvärk
ism
konstriktning
iterativ
upprepande