Level 2
Level 1

Book 1/Session 1/Part 1/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
terk etmek, bırakmak
abbreviate
kısaltmak
abduct
bir kimseyi zorla kaçırmak
abnormal
garip, normalden farklı
abolish
yürürlükten kaldırmak
abort
durdurmak
abrupt
ani
absence
(bir yerde) bulunmama, mevcut olmama
absolutely
tamamen
absorb
emmek, içine almak
abstain
yapmamak, yapmaktan çekinmek
abstract
soyut, gerçek olaylara veya şeylere dayanmayan
abundant
büyük miktarda
abusively
kötü ve şiddet içeren bir şekilde
bachelor
bekar erkek
background
arka plan
bail
kefalet, teminat
bake
fırında pişirmek veya pişmek
balance
terazi denge
bald
saçsız, kel
ban
yasak, yasaklamak
band
şerit, bant, kurdele
calamity
felaket, afet, bela
calculate
hesaplamak
calf
buzağı, yavru inek; fil gibi iri hayvanların yavrusu