Level 9 Level 11
Level 10

Book 1/Session 1/Part 5/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ration
pay, istihkak, karne ile vermek, sabit bir pay ile sınırlamak
rational
mantıklı, akla yatkın
sack
çuval; kovulma, kovmak, işten atmak
sacred
dinsel, kutsal
sacrifice
kurban etmek; fedakarlık, fedakarlık yaparak vazgeçmek
saddle
eyer, semer, eyerlemek, semer vurmak
safety
güvenlik, emniyet
saga
destan, efsane
sail
yelken, deniz yolculuğu; (gemiler için) su yüzünde gitmek
saint
aziz
sake
... uğruna, hatrına, aşkına
salary
aylık, maaş
sale
satış, indirimli satış
saliva
salya, tükürük
salute
selam, selam vermek
salvage
(denizden veya yangından) kurtarmak
sample
örnek, model, numune; eşantiyon
sanction
resmi onay, izin, yaptırım
sanctuary
sığınak, barınak, hayvan korunağı
sane
aklı başında, akla uygun, mantıklı
sanitary
hijyenik, sağlıkla ilgili
sanity
aklı başında olma, zihnen sağlıklı olma
sarcasm
iğneleyici ve küçümseyici söz
satellite
uydu, yapay uydu
satire
taşlama, hiciv