Level 10 Level 12
Level 11

Book 1/Session 1/Part 6/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
satisfactory
doyurucu, memnun edici
saucer
fincan tabağı
savage
acımasız, zalim, vahşi
savings
(özellikle bankada) biriktirilmiş para
savoury
baharatlı, acı
saw
testere, testere ile kesmek
saying
vecize, atasözü
scale
terazi, ölçü, cetvel, (özellikle balık ve sürüngenler için) pul, pula benzer kabuk
scan
yakından incelemek, göz atmak, göz gezdirmek
scar
yara izi, yara izi bırakmak
scarcity
kıtlık, az bulunur olma durumu
scare
korkutmak, korkmak, ürkmek
scarf
atkı, kaşkol
scarlet
çok parlak kırmızı renk
scatter
(bir topluluğu) dağıtmak, saçmak, serpmek, (fırlatarak) her yöne dağıtmak
scavenger
leş ile beslenen hayvan
scene
sahne, dekor, olay yeri
scenery
(özellikle güzel ve açık arazide) doğal manzara
scenic
manzaralı
tablet
hap, tablet; yazıt, kitabe, yazılı levha
tackle
takım, (özellikle spor dallarında kullanılan) araçlar, çözmek, çözümlemeye çalışmak, (futbolda) rakipten top kapmak
tactile
dokunsal, dokunma ile ilgili
tactless
kaba, incelikten yoksun
tag
etiket, etiketlemek, peşine takılmak
tail
kuyruk