Level 11 Level 13
Level 12

Book 1/Session 1/Part 6/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tailor
terzi, terzilik yapmak; (özel bir amaç için) hazırlamak, uyarlamak
tale
masal, hikaye
talent
yetenek
tame
evcil, evcilleştirmek
tangible
dokunulabilir, somut, gerçek
tap
musluk; hafif hafif vurmak, tıkırdatmak
target
hedef, hedef almak
task
görev, vazife
tattoo
dövme, dövme yapmak
ultimately
eninde sonunda
ultimatum
ültimatom
unanimous
aynı düşüncede, müttefik (insan), oy birliği ile yapılan (anlaşma)
unbearable
dayanılmaz, katlanılmaz
vacant
boş, herhangi bir şey ile doldurulmamış olan, kullanılmayan, ifadesiz
vaccinate
(against) aşılamak
vague
belli belirsiz; anlaşılmaz, net olmayan
vain
kibirli; boş, sonuçsuz, faydasız
validate
(özellikle yasal olarak) geçerli kılmak
value
değer, kıymet, yararlı nitelik, değer biçmek
wage
ücret
waist
bel; (giyside) bel kesimi
wander
amaçsız gezmek
ward
(hastaneler için) koğuş
warden
yönetici, sorumlu kişi
warrant
yetki, arama veya tutuklama izni